Ռեգիոնալ և այլ հաշվետվություններ

Ֆիլտրել
Վերնագիր Տարեթիվ Ինվենտար համար Հեղինակ
ՈՐՈՇՈՒՄ N52 ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՔԻԻ ԲԱԶԱԼՏՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆԴԵԶԻՏԱԲԱԶԱԼՏՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ <<ՍԻՍԻԱՆ - ՇԻԿ>> ՓԲԸ-Ի ՀԱՇՎԵԿՇՌՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ՝ 01.01.2005Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2005 6259 Լ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ N43 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈԹՔԻ ՈՍԿՈՒ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ N1-A ՀԱՆՔԱՄԱՐՄՆԻ 2002-2003 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀԱՏՎԱԾԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՆԱՀԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 2004 6237 Խ.ՍԱՊՈՆՋՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ N376 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՍՏՂԻԿԻ ԳԻՊՍԱՏԱՐ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱԶԱԼՏՆԵՐԻ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2014 6859 Վ.ԲԱՐՍԱՄՅԱՆ, Ժ.ՍԻՄՈՆՅԱՆ, Ա.ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ N 82 ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԳԱՐԱԿԻ ՊՂԻՆՁ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԿՈՆԴԻՑԻԱՆԵՐԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2006 6401 Հ.ՀԱՄԱԶՍՊՅԱՆ, Կ.ՄԱՐՏԻԿՅԱՆ, Ս.ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ N 254 ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳՆԱՁՈՐԻ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2010 6657 Լ.ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ N 229 ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՂԱԹԻ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2009 6619 Վ.ՔԵՇԱԲՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ N 196 ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱԴԱՄԻ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2008 6567 Լ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ N 162 ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՐՃԻՍ-ՊՏՂԱՎԱՆԻ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2008 6522 Ռ.ԿՈՍԵՄՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ N 120 ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՑԻՑՔԱՐԻ ԳԱԲՐՈԴԻՈՐԻՏՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2006 6391 Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ №329 ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՋՐԱՀԱՎԱՔ ԱՎԱԶԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵԿՇՌԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐԵՆԻ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2012 6771 Գ.ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ