Ռեգիոնալ և այլ հաշվետվություններ

Ֆիլտրել
Վերնագիր Տարեթիվ Ինվենտար համար Հեղինակ
ՀՀ Սյունիքի մարզի Ալվանքի նեֆելինային սիենիտների հանքավայրի պաշարների հաստատման մասին 2009 թվականի փետրվարի 23-ի N210 որոշման մեջ լրացում կատարելու վերաբերյալ 2018 6980 Ա.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՀՀ Արարատի մարզի Ուրցաձորի կավային ապարների հանքավայրում կատարված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների արդյունքների մասին՝ 01.0.2018թ. դրությամբ պաշարների հաշվարկմամբ 2018 6982 Մ.ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ, Կ.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ, Լ.ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ
ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավանի հանքային շրջանի Ուռուտի հանքային դաշտի սահմաններում 2015-2018թթ աշխատանքների վերաբերյալ 2018 6983 Գ.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի ավազակոպճագլաքարային հանքավայրում կատարված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների արդյունքների մասին՝ 01.07.2018թ.դրությամբ պաշարների հաշվարկմամբ 2018 6988 Մ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Լ.ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
ՀՀ Տավուշի մարզի Հովքի ավազակոպճային խաոնուրդի հանքավայրի 1-ին տեղամասում կատարված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների արդյունքների մասին՝01.05.2018թ. դրությամբ պաշարների հաշվարկմամբ 2018 6987 Լ.ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ, Գ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ Շիրակի մարզի Կառնուտի անդեզիտների հանքավայրի անդեզիտաբազալտների Կառնուտ 1 տեղամասում կատարված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների արդյունքների մասին՝ 01.09.2018թ. դրությամբ պաշարների հաշվարկմամբ 2018 7002 Մ.ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ, Լ.ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ, Լ.ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արաքսավանի ավազի և Կոպճի հանքավայրի Մեծ Հովնան ավազի տեղամասի պաշարների հաստատման մասին 2005 հունիսի 28-ի N71 որոշման մեջ լրացում կատարելու վերաբերյալ 2018 6991 Ա.ԱՅՎԱԶՅԱՆ
ՀՀ Կոտայքի մարզի Արամուսի բազալտների հանքավայրի <<ԷՅ ԷՄ ԹԻ>> տեղամասում կատարված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների արդյունքների մասին՝ 01.07.2018 թ. դրությամբ պաշարների հաշվարկմամբ 2018 6989 Մ.ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ, Լ.ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ, Կ.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավանի հանքային շրջանի Կյուրեղ լեռան քվարցիտների հանքավայրի երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների կատարման վերաբերյալ՝ 20.09.2018 թ. դրությամբ պաշարների հաշվարկմամբ 2018 6999 Գ.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Ն.Ս.ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԱՄՓՈՓԻՉ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԱԳՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԵՎ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆՅԱՆ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՑԿԱՑՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺՐԱԳՐԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ <<ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ՌՀԳՀ-2014>> ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԾՐԱԳՐԻ 2017 ԵԳԻ-1414 Բ.Խ.ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ