Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Ալգորի» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/434 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 15/02/2013 17/02/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-434, 15.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-434, 15.02.2013
«ՄԻԿՄԵՏԱԼ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/067 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 17/02/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-067, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-067, 20.10.2012
«Մեծն Հովնան» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/240 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/10/2012 16/03/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-240, 31.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-240, 31.10.2012
«ԷԼԵՆ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/430 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 10/04/2013 10/05/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-430, 10.04.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-430, 10.04.2013
«Նյոլիթա» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/323 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 23/11/2012 10/05/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-323, 23.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-323, 23.11.2012
«ԱԳԱՐԱԿԻ ՀԷԿ» Ա/Կ ՇԱԹՎ-29/092 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 23/11/2012 12/05/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-092, 23.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-092, 23.11.2012
«Գոլդեն Սթրոնգ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/260 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 29/05/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-260, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-260, 20.10.2012
«Հրազդանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ ՇԱԹՎ-29/039 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 30/08/2012 06/06/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-039, 30.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-039, 30.08.2012
«ԱՐՍՔԱՐ» ՍՊԸ ԵՀԹ-29/208 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 26/06/2015 26/06/2018 Պայմանագիր՝ Պ-208, 01.07.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ 20.07.2017
«Տապի» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/403 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/02/2013 04/07/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-403, 06.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-403, 06.02.2013