Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Պարամաունտ Գոլդ Մայնինգ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/089 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 12/06/2012 01/04/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-089, 12.06.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-089, 04.04.2014
«Նյոլիթա» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/324 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 05/12/2012 08/02/2036 Պայմանագիր՝ ՊՎ-324, 05.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-324, 05.12.2012
«Բազմաբերդ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/154 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 10/04/2023 Պայմանագիր՝ ՊՎ-154, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-154, 20.10.2012
«Ֆիրմա Կռունկ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/066 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 25/12/2021 Պայմանագիր՝ ՊՎ-066, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-066, 20.10.2012
«ԳՈՌԱՎԱԶ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/526 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 11/06/2015 11/06/2065 Պայմանագիր՝ Պ-526, 16.06.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-526, 11.06.2015
«Լոռիի ՃՇՇ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ -29/171 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 10/09/2024 Պայմանագիր՝ ՊՎ-171, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-171, 20.10.2012
«Վեստա» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/185 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 21/07/2036 Պայմանագիր՝ ՊՎ-185, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-185, 20.10.2012
«Դեդալ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/272 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 23/11/2012 22/06/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-272, 23.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-272, 23.11.2012
«Պետրոլոգ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/468 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 24/07/2013 24/07/2044 Պայմանագիր՝ Պ-468, 24.07.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-468, 24.07.2013
«Գի Մետալզ Ինվեսթմենթ Լիմիտեդ» ՍՊԸ ԵՀԹՎ-29/114 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 30/12/2017 Պայմանագիր՝ ՊՎ-114, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ 20.04.2017