Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«ՍԱՐԳԻՍ ԵՎ ՊԱՊ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/521 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/05/2015 25/05/2065 Պայմանագիր՝ Պ-521, 01.06.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-521, 25.05.2015
«ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/522 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/04/2015 20/04/2058 Պայմանագիր՝ Պ-522, 27.04.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-522, 20.04.2015
«ՍԵՐՏԻԳ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/523 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/05/2015 25/05/2065 Պայմանագիր՝ Պ-523, 25.05.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-523, 25.05.2015
«ԴԼՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/524 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 16/04/2015 16/04/2065 Պայմանագիր՝ Պ-524, 16.04.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-524, 16.04.2015
«ԳԵԳԱՄԵՏ ՊԼՅՈՒՍ» ՓԲԸ ՇԱԹ-29/525 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 13/04/2015 13/04/2052 Պայմանագիր՝ Պ-525, 13.04.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-525, 13.04.2015
«ԳՈՌԱՎԱԶ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/526 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 11/06/2015 11/06/2065 Պայմանագիր՝ Պ-526, 16.06.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-526, 11.06.2015
«ԱՆԻ-ԱՊԱՐ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/527 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/06/2015 25/06/2065 Պայմանագիր՝ Պ-527, 30.06.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-527, 25.06.2015
«Գետն Գրուպ» ՓԲԸ ՇԱԹ-29/531 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/01/2016 25/07/2022 Պայմանագիր՝ Պ-531, 25.01.2016
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-531, 25.01.2016
«ԴԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/532 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 21/01/2016 21/01/2066 Պայմանագիր՝ Պ-532, 21.01.2016
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-532, 21.01.2016
«ԱՐՍՔԱՐ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/534 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 01/03/2016 01/03/2066 Պայմանագիր՝ Պ-534, 01.03.2016
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-534, 01.03.2016