Региональные и другие отчеты

Фильтровать
Заголовок Дата Инвентарный номер Автор
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻՄԱՐԶԻ ՇՈՐԺԱՅԻ ՄԱԳՆԵԶԻՈՒՄԱՍԻԼԻԿԱՏԱՅԻՆ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՝ ՈՐՊԵՍ ՊՈՐՏԼԱՆԴՑԵՄԵՆՏԻ ՀԱՎԵԼԱՆՅՈՒԹ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՝ 01.01.2010Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐԵՆՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2010 6716 Ա.Շ.ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ, Լ.Հ.ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԳԵՂԱՄԱ ԼԵՌՆԱՇՂԹԱՅԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳԵՈԹԵՐՄԱԼ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՈՐՈՆՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 1994-1996ԹԹ. 2003 6158 Ա.Հ.ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿԱՋՐԻ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.07.2014Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ 2014 6876 Մ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԳԱՐԱՅԻ ԱՎԱԶԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.11.2015 Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ 2015 6895 Ե.ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՈՒՐՑԱՍԱՐ ԿՐԱՔԱՐԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ 1997-1999ԹԹ. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ 01.01.2001Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2001 5997 Գ.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԵՎ ՀՅՈՒՍԻՍ-ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ 11991-2002ԹԹ.-ԻՆ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱԾԽԻ ԵՎ ԱՅՐՎՈՂ ԹԵՐԹԱՔԱՐԵՐԻ 1:25000 ԵՎ 1:10000 ՄԱՍՇՏԱԲՆԵՐԻ ՈՐՈՆՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 2002 6082 Հ.ՉՈՒԲԱՐՅԱՆ
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՂԱԹԻ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 1997 5855 Հ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՇԻՐԱԿԻ ՃԿՎԱԾՔԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՆԱՎԹԱԳԱԶԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ, ԵՐԿՐԱՔԻՄԻԱԿԱՆ, ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 2005 6318 Հ.ՍԱՐԳԻՍՅԱՆ, Ս.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Է.ԽԱՐԱԶՅԱՆ, Ֆ.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
Հաշվետվություն ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի երկաթի հանքավայրում 2010-2013 թթ. կատարված լրահետախուզական աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ 01.09.2013թ. դրությամբ պաշարների հաշվարկով՝ 3 գրքից: 2013 6850 Ա.ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, Դ.ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, Պ.ԲՈԼՅԱՆ
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈԳԱՀՈՎԻՏԻ ԲԱԶԱԼՏՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.09.2005Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2005 6360 Է.ԽԱՌԱՏՅԱՆ, Լ.ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ