Региональные и другие отчеты

Фильтровать
Заголовок Дата Инвентарный номер Автор
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԲԵՐՔԱՆՈՒՇԻ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.07.2005Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2005 6362 Է.ԽԱՌԱՏՅԱՆ
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԼՔՎԱԾ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2005 6317 Վ.ՍԻՄՈՆՅԱՆ
ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԻ 1:1000000 ԵՎ 1:2500000 ՄԱՍՇՏԱԲԻ ՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2005 6316 Է.ԽԱՐԱԶՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈԹՔԻ ՈՍԿՈՒ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ՝ ՇԱՀԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿՈՆԴԻՑԻԱՆԵՐԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՄԱՄԲ ԵՎ 01.01.2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՆՔԱՔԱՐԻ ՈՒ ՕԳՏԱԿԱՐ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ 2011 6781 ՅՈՒ.ԱՂԱԲԱԼՅԱՆ, Լ.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ, Ա.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՏՐԱՎԵՐՏԻՆԻ ԵՎ ԿԱՎԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՏՐԱՎԵՐՏԻՆԻ <<ԳԱՅԼԱՁՈՐ>> ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 01.01.2004Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2004 6214 Ն.ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏԻ ՏՐԱՎԵՐՏԻՆՆԵՐԻ <<ԳՈԼԴԵՆ ՍԹՐՈՆԳ>> ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ 2005Թ. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.01.2006Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2006 6334 Կ.ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԴԱՍՏԱԿԵՐՏԻ ՊՂԻՆՁ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ 2006-2011ԹԹ. ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ 01.09.2011Թ՚ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ 2011 6770 Ա.ՄԻՏԿՈՎՍԿԻ
ОТЧЕТ ДАСТАКЕРТСКОЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЙ ПАРТИИ ЗА 1960 1961 863 Г.А.ТУНЯН, Н.А.МАРКАРЯН, Г.М.АРУТЮНЯН
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՔԱՎԱՍԱՐԻ ՈՍԿԻ-ԱՐԾԱԹ ԲԱԶՄԱՄԵՏԱՂԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ 1994-2001ԹԹ. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՈՐՈՆՈՂԱ-ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 2002 6077 Կ.ԱՂԱՄԻՐՅԱՆ, Ս.ՄԿՐՏՉՅԱՆ, Կ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ, Հ.ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, Վ.ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 1997-2002ԹԹ.-ԻՆ ՍԿՎԱԾՔԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՈՎ ԿԱՏԱՐՎԱԾ 1:25000 ՄԱՍՇՏԱԲԻ ՈՐՈՆՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 2002 6078 Լ.ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ