Региональные и другие отчеты

Фильтровать
Заголовок Дата Инвентарный номер Автор
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՎԱՆԻ ՄԱՐՄԱՐԱՑՎԱԾ ԿՐԱՔԱՐԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԽՈՍԿԱՆ ՔԱՐ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՝ 01.10.2001 Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ 2001 6007 Գ.ՀԱՐՈՅԱՆ, Շ.ՔԵՐՈԲՅԱՆ
"ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԹԵՂՈՒՏԻ ՊՂԻՆՁ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ 890Մ ՀՈՐԻԶՈՆԻՑ ՎԵՐԵՎ ԳՏՆՎՈՂ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ"(2014Թ.ՄԱՅԻՍԻ 1-ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ) 2014 6884 ՌՈԲԵՐՏ ԴԵՐՁՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՖՈՐՄԱՑԻԱՆԵՐԻ ՊԵՏՐՈԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 1:200000 ՄԱՍՇՏԱԲԻ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ 2002 6079 Է.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԿՅԱՆՔ ՏՈՒՖԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.11.1999Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2000 5939 Գ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՎՈՒՇ-ՀԱԽՈՒՄԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԴԱՇՏՈՒՄ ՈՍԿՈՒ ՈՐՈՆՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 1999Թ. 2002 6076 Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ, Վ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, Հ.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, Կ.ՇԱՀՄԵՆԵՆԴՅԱՆ, Ս.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՏԱՄԵՋԻ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.04.2000Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2000 5942 Ն.ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱԶՈՒՄԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԴԱՇՏՈՒՄ ՊՂՆՁԻ ԵՎ ԲԱԶՄԱՄԵՏԱՂՆԵՐԻ 1999Թ. ՈՐՈՆՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 2002 6075 Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԱՁՈՐԻ ԳԱԲԲՐՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ԳՐԱՆՈԴԻՈՐԻՏՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ 2002Թ. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ 01.01.2003Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2002 6115 Գ.Ռ.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԼՈՒԿԱՇԻՆԻ ՏՈՒՖԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԹԵՎԻ ԹԻՎ 3 ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ԸՍՏ 01.03.2005Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2005 6279 Հ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՐԱՆՁԱՎԻ ՏՈՒՖԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՄԻՐՈՅԻ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՝ 01.01.2002 Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ 2002 6046 Վ.ՔԵՇԱԲՅԱՆ