Региональные и другие отчеты

Фильтровать
Заголовок Дата Инвентарный номер Автор
ԾՐԱԳԻՐ "ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԵՏԱՂԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ՖՈՐՄԱՑԻՈՆ-ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ՆՈՐ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆՈՐՈՒՄ ՀԵՏԱԽՈՒԶԱ-ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՂԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՀՈՒՄՔԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ" 2002 6055 Պ.ԱԼՈՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ Լոռու մարզի Գադատափի դոլերիտային բազալտների հանքավայրում կատարված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների արդյունքների մասին՝ 01.12.2015թ. դրությամբ պաշարների հաշվարկմամբ 2015 6907 Լ.ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ, Կ.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՀԱՄԱՌՈՏ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ Ավանի հանքավայրի արևելյան շերտախմբի -273 մ հորիզոնից ներքև գտնվող արտահաշվեկշռային պաշարների 01.01.2015թ. դրությամբ վերագնահատման վերաբերյալ 2015 6898 Ա.ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, Ռ.ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ, Ա.ՍԱՉԱԽՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՈՒՃԻ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ 2015 Թ. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՝ 01.11.2015 Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ 2015 6904 Գ.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Ա.ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԱՍՏՂԻԿԻ ԳԻՊՍԱՏԱՐ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱԶԱԼՏՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ 01.01.2000Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2000 5951 Վ.ՔԵՇԱԲՅԱՆ, Ս.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱԳՐԱՎԱՆԻ ՊԵՄԶԱՅԻՆ ՏՈՒՖԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԱԼԲԱ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 20.06.2014Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ 2015 6883 Վ.Ֆ.ՖԵՍՉՅԱՆ, Ա.Գ.ՄԱՅԻԼՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇՈՐԺԱՅԻ ՏՐԱԿՈԼԻՏ -ՊԵՐԻԴՈՏԻՏԱՅԻՆ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ 01.03.2014Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ 2014 6858 ՅՈՒ.Ս.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Շ.Վ.ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, Ա.Վ.ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ, Կ.Խ.ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՎԱԶԴԻ ՏՐԱՎԵՐՏՆԵՐԻ,ՕՆԻՔՍԱՆՄԱՆՄԱՐՄԱՐԻ ԵՎ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԲՐԵԿԻՉԻԱՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՏՐԱՎԵՐՏԻՆՆԵՐԻ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.06.2015 Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 2015 6892 Լ.ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ
ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՐ ԱՌԱՋԱՁՈՐԻ ԳԱԲՐՈՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝01.08.2010Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2010 6699 Հ.ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ N376 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՍՏՂԻԿԻ ԳԻՊՍԱՏԱՐ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱԶԱԼՏՆԵՐԻ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2014 6859 Վ.ԲԱՐՍԱՄՅԱՆ, Ժ.ՍԻՄՈՆՅԱՆ, Ա.ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ