Региональные и другие отчеты

Фильтровать
Заголовок Дата Инвентарный номер Автор
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՔԱՎԱՁՈՐԻ ՏՈՒՖԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՀՅՈՒՍԻՍ -ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ 01.05.2014 Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ 2014 6861 Մ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԳԱՎԱՆԴԻ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.11.2010Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2010 6701 Լ.ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ձորաղբյուրի տուֆերի հանքավայրում կատարված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների արդյունքնորի վերաբերյալ ՝01.08.2013թ.դրությամբ պաշարների հաշվարկմամբ 2013 6834 Ա.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ, Ս.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԹԵՂՈՒՏԻ ՀԱՆՈԱՅԻՆ ԴԱՇՏՈՒՄ 2005-2010ԹԹ. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 2010 6726 Ռ.ԴԵՐՁՅԱՆ, Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ, Լ.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ №370 ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՐՈՆԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ՎԵՐԱՆՎԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2014 6852 Ա.ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԱՂՍՏԵՎԻ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.12.2010Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2010 6706 Լ.ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՄՂԱՐԹԻ ՈՍԿՈՒ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ,ՇԱՀԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿՈՆԴԻՑԻԱՆԵՐԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՄԱՆ 01.09.2013Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ 2014 6855 Ն.ՊՈՂՈՍՅԱՆ, Վ.ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ, Հ.ՀԱՄԱԶԱՍՊՅԱՆ, Ս.ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ, Կ.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՈՒՐԱԼԱՐԻ ԴՈԼԵՐԻՏԱՅԻՆ ԲԱԶԱԼՏՆԵՐԻ ՀԱՆՈԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՝ 01.06.2011Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ 2011 6735 Մ.Ս.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Կ.Դ.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՐԱՏԻ ՏՐԱՎԵՐՏԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՎԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՏՐԱՎԵՐՏԻՆՆԵՐԻ «ՄԱՆԱՆԱ ԳՐԵՅՆ»ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ 01.09.2013 Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ 2013 6851 Լ.ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ
ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԽԱՉԻԿԻ ՏՈՒՖԱԱՎԱԶԱՔԱՐԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՄՈՄԻԿԻ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ 2004-05ԹԹ. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ 01.03.2005Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2005 6310 Կ.ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ