Региональные и другие отчеты

Фильтровать
Заголовок Дата Инвентарный номер Автор
ՋՐՎԵԺԻ ԳԻՊՍԱՏԱՐ ԿԱՎԵՐԻ ԵՎ ԲԱԶԱԼՏՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՀՅՈՒՍԻՍ-ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԲԱԶԱԼՏՆԵՐԻ ԹԻՎ 1 ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.04.2007Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2007 6459 Մ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՊՂԻՆՁ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ ԼԻԹՈԵՐԿՐԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ 2007 ԵԳԻ-1353 Ա.Ե.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՊԱԼԵՈՍԵՅՍՄՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԳԵՈՌԱԴԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԵԳԻՊՏՈՍԻ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐՈՎ) 2018 ԵԳԻ-1420 ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼ ՌԱԴԻԿԻ
ՈՒԺԵՂ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԵՐԻ <<ՍԵՅՍՄԻԿ ԱՆԴՈՐՐ>> ՆԱԽԱՆՇԱՆԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԸ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ 2006 ԵԳԻ-1349 Ր.Ռ.ԴՈՒՐԳԱՐՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ №234 ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹՈՒԽՄԱՆՈՒԿԻ ՈՍԿՈՒ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԻ 2006-2008 Թ.Թ. ԼՐԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՎ ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2009 6641 Ա.ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ N52 ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՔԻԻ ԲԱԶԱԼՏՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆԴԵԶԻՏԱԲԱԶԱԼՏՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ <<ՍԻՍԻԱՆ - ՇԻԿ>> ՓԲԸ-Ի ՀԱՇՎԵԿՇՌՈՒՄ ՀԱՇՎԱՌՎԱԾ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ՝ 01.01.2005Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2005 6259 Լ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ N 82 ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԳԱՐԱԿԻ ՊՂԻՆՁ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԿՈՆԴԻՑԻԱՆԵՐԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2006 6401 Հ.ՀԱՄԱԶՍՊՅԱՆ, Կ.ՄԱՐՏԻԿՅԱՆ, Ս.ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ N 254 ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳՆԱՁՈՐԻ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2010 6657 Լ.ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ N 229 ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՂԱԹԻ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2009 6619 Վ.ՔԵՇԱԲՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ N 196 ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱԴԱՄԻ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2008 6567 Լ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ