Региональные и другие отчеты

Фильтровать
Заголовок Дата Инвентарный номер Автор
ՀՅՈՒՍԻՍ-ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՉՈՐՐՈՐԴԱԿԱՆ ԵՐԿՐԱԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2017 ԵԳԻ-1412 Ա.Վ.ԱՎԱԳՅԱՆ
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՔՅՈՐՓԼԻԻ ՖԵԼԶԻՏԱՅԻՆ ՏՈՒՖԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՀՅՈՒՍԻՍ-ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.10.2016Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2016 6977 Մ.ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՔՅՈՐՓԼԻԻ ՖԵԼԶԻՏԱՅԻՆ ՏՈՒՖԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՀՅՈՒՍԻՍ-ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.10.2016Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2016 6937 Մ.ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՂՌԻՃՆԵՐԻ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.12.2009Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2009 6645 Լ.ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ
ՀՀ Տավուշի մարզի Հովքի ավազակոպճային խաոնուրդի հանքավայրի 1-ին տեղամասում կատարված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների արդյունքների մասին՝01.05.2018թ. դրությամբ պաշարների հաշվարկմամբ 2018 6987 Լ.ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ, Գ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԽԱՇԹԱՌԱԿԻ ԴԻԱԲԱԶԱՅԻՆ ՊՈՐՖԻՐԻՏՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ 2006Թ. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ 01.10.2006Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2006 6430 Գ.Ռ.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Կ.Դ.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՐՄԱՐԱՑՎԱԾ ԿՐԱՔԱՐԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ <<ՄԱԼԽԱՍ>> ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ 01.07.2008Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2008 6678 Գ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԲԵՐԴԱՔԱՂԱՔԻ ԴՈԼՈՄԻՏԱՑՎԱԾ ԿՐԱՔԱՐԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ 2008-ԻՆ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ 01.12.2008Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2008 6586 Մ.Ս.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԱՃԱՐԿՈՒՏԻ ԱՎԱԶԱՔԱՐԱՅԻՆ ԿՐԱՔԱՐԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ 01.08.2007Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2007 6486 Լ.ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ
ՀՀ ՎԱՅՈՑՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՋՐԱՁՈՐԻ ՔՎԱՐՑԻՏՆԵՐԻ ՀԱՆՔԵՐԵՎԱԿՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 2012-2014թթ. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 01.01.2014թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2014 6860 Գ.ԽՈՋԱՅԱՆ