Regional and other reports

Filter
Title Date Inventory number Author
ՓԱՄԲԱԿ-ՍԵՎԱՆ-ՍՅՈՒՆԻՔ ԱԿՏԻՎ ԽԶՎԱԾՔԻ ՀՅՈՒՍԻՍ-ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԵՎ ՀԱՐԱՎ-ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՄՈՐՖՈՍՏՐՈՒԿՏՈՒՐԱՅԻՆ ԵՎ ՊԱԼԵՈՍԵՅՍՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2014 ԵԳԻ-1400 Մ.Կ.ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՏԱՐԱԺՔԻ ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ՋՐԵՐԻ ՀԻԴՐՈԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՎԱՐՄԱՆ 2008 6536 Ն.ՀԱԿՈԲՅԱՆ, Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՏԱՐԲԵՐ ԿԱՏԻՈՆՆԵՐՈՎ ՄՈԴԻՖԻԿԱՑՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՆԱԿԱՆ ՑԵՈԼԻԹՆԵՐԻ ՍՈՐԲՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2013 ԵԳԻ-1411 Մ.Ա.ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ
ՎԵԴԻ-ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ (ՀԱՅԱՍՏԱՆ) ԵՎ ԽՈՅ-ԱՎԱՋԻԿ (ԻՐԱՆ) ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2015 ԵԳԻ-1403 Ս.Ս.ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՃԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ 1974 ԵԳԻ-837 Խ.Ա.ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՍԵՎԱՆԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԽՄԵԼՈՒ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ՋՐԵՐԻ ՀԻԴՐՈԵՐԿՐԱՔԻՄԻԱՆ 2010 ԵԳԻ-1362 Տ.Լ.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՍԵՅՍՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 2018 ԵԳԻ-1421 ԿԱՐԼԵՆ ՍՈՒՐԵՆԻ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ՍԱՐԻ ԹԱՂԻ ԳԻՊՍԱՏԱՐ ԿԱՎԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՀՅՈՒՍԻՍ-ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.01.2007Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2006 6500 Մ.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
Ջրվեժի գիպսատար կավերի և բազալտների հանքավայրի բազալտների 1-ին և 2-րդ տեղամասերի վերագնահատման արդյունքների վերաբերյալ ՝ 01.07.2017թ. դրությամբ պաշարների հաշվարկմամբ 2017 6969 Մ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՋՐՎԵԺԻ ԳԻՊՍԱՏԱՐ ԿԱՎԵՐԻ ԵՎ ԲԱԶԱԼՏՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՀՅՈՒՍԻՍ-ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԲԱԶԱԼՏՆԵՐԻ ԹԻՎ 1 ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.04.2007Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2007 6459 Մ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ