Новости

Л. Шушанян приняла делегацию Министерства ТУР Арцахской Республики
Л. Шушанян приняла делегацию Министерства ТУР Арцахской Республики

Эта новость недоступна на русском языке.

24.08.2020
Внимание
Внимание

ՀԱՐԳԵԼԻ ԱՅՑԵԼՈՒ   Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդի կայքում, առկա տեխնիկական խնդիրներով պայմանավորված, հիմնական բաժինները չեն թարմացվում: Պարբերաբար շարունակվում է հաշվետվությունների թարմացումը «Ռեգիոնալ և այլ հաշվետվություններ» բաժնում: Մեր կոնտակտներն անփոփոխ են, հարցերի դեպքում

04.08.2020