Regional and other reports

Filter
Title Date Inventory number Author
ՊՂԻՆՁ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ ԼԻԹՈԵՐԿՐԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ 2007 ԵԳԻ-1353 Ա.Ե.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՊԱԼԵՈՍԵՅՍՄՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԳԵՈՌԱԴԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԵԳԻՊՏՈՍԻ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐՈՎ) 2018 ԵԳԻ-1420 ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼ ՌԱԴԻԿԻ
ՈՒԺԵՂ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԵՐԻ <<ՍԵՅՍՄԻԿ ԱՆԴՈՐՐ>> ՆԱԽԱՆՇԱՆԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԸ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ 2006 ԵԳԻ-1349 Ր.Ռ.ԴՈՒՐԳԱՐՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ №234 ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹՈՒԽՄԱՆՈՒԿԻ ՈՍԿՈՒ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԻ 2006-2008 Թ.Թ. ԼՐԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՎ ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2009 6641 Ա.ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ N 82 ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԳԱՐԱԿԻ ՊՂԻՆՁ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԿՈՆԴԻՑԻԱՆԵՐԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2006 6401 Հ.ՀԱՄԱԶՍՊՅԱՆ, Կ.ՄԱՐՏԻԿՅԱՆ, Ս.ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ N 254 ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂԵԳՆԱՁՈՐԻ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2010 6657 Լ.ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ N 229 ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՂԱԹԻ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2009 6619 Վ.ՔԵՇԱԲՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ N 196 ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱԴԱՄԻ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2008 6567 Լ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ N 162 ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՐՃԻՍ-ՊՏՂԱՎԱՆԻ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2008 6522 Ռ.ԿՈՍԵՄՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ N 120 ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՑԻՑՔԱՐԻ ԳԱԲՐՈԴԻՈՐԻՏՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2006 6391 Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ