Regional and other reports

Filter
Title Date Inventory number Author
ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱՆԱԱՏԻ ՊՈՐՖԻՐԱՆՄԱՆ ԴԻՈՐԻՏՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.09.2009Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2009 6629 Լ.ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ
ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԳՆԻՇԿԻ ՏՈՒՖԱԱՎԱԶԱՔԱՐԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԳՆԻՇԻԿԻ 3-ՐԴ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ 2008-09ԹԹ. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ 01.08.2009Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2009 6624 Գ.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԳՆԻՇԻԿԻ ՔՎԱՐՑԻՏՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ 2007-2008ԹԹ. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 01.05.2008Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2008 6568-1 ՅՈՒ.Ս.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Կ.Հ.ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, Լ.Հ.ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՄՈՒԼՍԱՐԻ ՈՍԿԵԲԵՐ ՔՎԱՐՑԻՏՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ 2006-2008ԹԹ. ՀԱՄԱԼԻՐ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ, 20.12.2008Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 2008 6595 Հ.ԱԼՈՅԱՆ, ԱՆԴՈՐ ԼԻՊՍ, Ա.ՍՆԽՉՅԱՆ, Ա.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ, Ա.ԽԱՌԱՏՅԱՆ, ՄԵՆՏՈՐ ԴԵՄԻ, ԶԼՈՏ ՀԵՖՆԵՐ
ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՜ՐԹԻՉԻ ՔՎԱՐՑԻՏՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ 01.09.2016Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2016 6929 Լ.ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ
ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՔԻՐՍ-ՔՅՈՒՐՈՒՏԻ ԱԿԽ-Ի ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.10.2008Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2008 6565 Վ.ՍԻՄՈՆՅԱՆ
ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՆՔԻ ԳԱԲՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.01.2011Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2011 6719 Գ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՈՂՋԻԻ ԱԿԽ-Ի ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.08.2010Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2010 6694 Ս.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՀՀ Սյունիքի մարզի Շահումյանի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի մանրազնին կոնդիցիաների տեխնիկատնտեսական հիմնավորում 2017 6990 Գ.Ռ. ԽՈՋԱՅԱՆ, Ա.Ղ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, Ս.Վ. ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ
ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի ավազակոպճագլաքարային հանքավայրում կատարված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների արդյունքների մասին՝ 01.07.2018թ.դրությամբ պաշարների հաշվարկմամբ 2018 6988 Մ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Լ.ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ