Ռեգիոնալ և այլ հաշվետվություններ

Ֆիլտրել
Վերնագիր Տարեթիվ Ինվենտար համար Հեղինակ
ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 1981 3729 Է.Խ.ՂՈՒԼՅԱՆ
ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՊՂՆԻՁ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԱՌ 01.07.2005Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ 2006 6150 Գ.ՇԵԽՅԱՆ, Հ.ՀԱՄԱԶԱՍՊՅԱՆ, Ս.ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
ՓԱՐԱՔԱՐԻ ԲԱԶԱԼՏՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ <<ՀԱՂԹԱՆԱԿ>> ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.01.2000Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2000 5940 Վ.ՔԵՇԱԲՅԱՆ
ՓԱՄԲԱԿ-ՍԵՎԱՆ-ՍՅՈՒՆԻՔ ԱԿՏԻՎ ԽԶՎԱԾՔԻ ՀՅՈՒՍԻՍ-ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԵՎ ՀԱՐԱՎ-ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՄՈՐՖՈՍՏՐՈՒԿՏՈՒՐԱՅԻՆ ԵՎ ՊԱԼԵՈՍԵՅՍՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2014 ԵԳԻ-1400 Մ.Կ.ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՔԱՐԱԲԵՐԴԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 2001 6006 Գ.ՇԵԽՅԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՄԱՐԶԵՐԻ 1:200 000 ՄԱՍՇՏԱԲԻ ՀԻԴՐՈԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ 2004 6239 Հ.Ա.ԱՂԻՆՅԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՄԱՍԻ 1:200 000 ՄԱՍՇՏԱԲԻ ՀԻԴՐՈԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ 2003 6165 Հ.Ա.ԱՂԻՆՅԱՆ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՏԱՐԱԺՔԻ ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ՋՐԵՐԻ ՀԻԴՐՈԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՎԱՐՄԱՆ 2008 6536 Ն.ՀԱԿՈԲՅԱՆ, Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՏԱՐԲԵՐ ԿԱՏԻՈՆՆԵՐՈՎ ՄՈԴԻՖԻԿԱՑՎԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՆԱԿԱՆ ՑԵՈԼԻԹՆԵՐԻ ՍՈՐԲՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2013 ԵԳԻ-1411 Մ.Ա.ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ
ՎԵԴԻ-ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ (ՀԱՅԱՍՏԱՆ) ԵՎ ԽՈՅ-ԱՎԱՋԻԿ (ԻՐԱՆ) ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2015 ԵԳԻ-1403 Ս.Ս.ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ