68

Ստորերկրյա ջրերի պաշարները

173

Մետաղական պաշարները

1278

Ոչ մետաղական պաշարները

content-pic

Ծրագրի նպատակն է մեծացնել պետական մարմինների գործունեության թափանցիկությունն ու պետական մարմիններում առկա հանրային տեղեկատվության մատչելիությունը: Ծրագրով նախատեսվում է ամբողջությամբ թվայնացնել ֆոնդում առկա հաշվետվություններն և այս կայքի միջոցով դրանք հասանելի դարձնել հանրությանը:

Հայաստանի Հանրապետության բնական պաշարները

Զտել
Ոսկի

Թուխմանուկի ոսկու հանքավայր / «Կենտրոնական» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Ոսկի

Սոթքի ոսկու հանքավայր /«Կենտրոնական» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Քրոմ

Շորժայի մագնեզիալ-սիլիկատային ապարների և քրոմի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Երկաթ

Աբովյանի երկաթի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ոսկի

Մեղրաձորի ոսկու, արծաթի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ոսկի

Մեղրաձորի ոսկու, արծաթի հանքավայր / «Լուսաջուր» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Ոսկի

Հանքավանի մոլիբդենի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գալիում

Թեժ սարի ալյումինի հանքավայր / «Թեժագետի և Թաքառլուի» տեղամասեր /

Տեսակ՝ հանքավայր

Երկաթ

Հրազդանի երկաթահանքային հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կապար և ցինկ

Ախթալայի կապարի, ցինկի և բարիի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ոսկի

Տանձուտի երկրորդական կվարցիտների և պրոպիլիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ոսկի

Մղարթի ոսկու և արծաթի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պղինձ

Շամլուղի պղնձի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պղինձ

Արմանիսի ոսկու, արծաթի, պղնձի, ցինկի և կապարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ոսկի

Ֆիալետովի ոսկեհանքային հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ոսկի

Քարաբերդի ոսկու հանքավայր / «Կենտրոնական» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Ոսկի

Մղարթի ոսկու, արծաթի հանքավայր/ «Կենտրոնական» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Պղինձ

Թեղուտի պղնձի, մոլիբդենի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պղինձ

Ալավերդու պղնձի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պղինձ

Այգեձորի պղնձի, մոլիբդենի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պղինձ

Ագարակի պղնձի, մոլիբդենի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պղինձ

Լիճքի (Ջինդարա) պղնձի, մոլիբդենի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ոսկի

Տերտերասարի ոսկու, արծաթի և պղնձի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ոսկի

Շահումյանի ոսկու և պղնձի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ոսկի

Լիճքվազ-Թեյի ոսկու, արծաթի և պղնձի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պղինձ

Կապանի պղնձի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մոլիբդեն

Դաստակերտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պղինձ

Հանքասարի պղնձե-մոլիբդենային հանքավայր / «Կենտրոնական» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Պղինձ

Քաջարանի պղնձի և մոլիբդենի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ոսկի

Բարձրադիրի /Մազրային/ ոսկու հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ոսկի

Շահումյանի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պղինձ

Դաստակերտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայր / «Կենտրոնական» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Պղինձ

Այգեձորի պղինձ, մոլիբդենի հանքավայր / «Կենտրոնական» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Ոսկի

Ազատեկի ոսկու հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ոսկի

Սոֆի-Բինայի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կապար և ցինկ

Գլաձորի բազմամետաղային հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ոսկի

Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ոսկի

Կաքավասարի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Դաշտի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Ջրվեժի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Փարաքարի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Ապագանի ավազի և կոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Հոկտեմբերյանի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Նալբանդյանի մանրախճային ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Դիատոմիտային կավեր

Փարաքարի դիատոմիտային կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Սպիտակասարի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազային խարնուրդ

Ջրառատի մանրախճային ավազների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Արշալուսի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Էջմիածնի ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Մերձավանի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Լուկաշինի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Երվանդակերտի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտ

Արագածի անդեզիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Հոկտեմբերյանի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Մերձարաքսյան տուֆի հանքավայր /II տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Աղավնատունի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազային խարնուրդ

Հոկբտեմբերյանի մանրախճային ավազների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Հայկաշեն-Ծիածանի մեծա-մանրագլաքարային ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գիպսատար ապարներ

Փարաքարի գիպսատար ապարների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազային խարնուրդ

Արմավիրի մանրախճային ավազների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Արաքսի ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Բաղրամյանի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազային խարնուրդ

Եղեգնուտի մանրախճային ավազային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Նահապետի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Կողբավանի շինարարական և երեսպատման քարերի հանքավայր /«Սևակասար» և «Կողբավան» տեղամասեր /

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Մերձավանի բազալտի հանքավայր /«Հարավ-արևելյան» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազային խարնուրդ

Գետափի մանրախճային ավազի խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Վարդաքարի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Մերձավանի բազալտի հանքավայր / «Լոգ» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Հուշակերտի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Արազի ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Շենիքի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Կողբավանի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Երվանդաշատի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Սավքարի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազային խարնուրդ

Մարգարայի շինարարական ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Գետափի ավազի հանքավայր /«Արևմտյան» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Քարաջրի ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոբազալտ

Լեռնագոգի անդեզիտոբազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Արգավանդի ԱԿԽ հանքավայր / «Արգավանդ- I» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Արգավանդի ԱԿԽ հանքավայր / «Արևելյան» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Գետաշենի ԱԿԽ հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Ջրառատի ԱԿԽ հանքավայր / «Հյուսիսային» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Տանձուտի ԱԿԽ հանքավայր /«I» և «II» տեղամասեր/

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Գայի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տոնալիտ

Նալբանդյանի ԱԿԽ հանքավայր /«Հյուսիս-Արևմտյան» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Մարգարայի ավազների հանքավայր / «Արևմտյան» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Մերձավանի բազալտի հանքավայր /«Հյուսիսային» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Հաղթանակի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Ողջաբերդի բազալտի և հրաբխային խարամի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Սպանդարյանի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Հաղթանակի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կերակրի աղ

Երևանի կերակրի աղի հանքավայր / «Զեյթունի» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Կերակրի աղ

Երևանի կերակրի աղի հանքավայր / «Ավանի» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Գիպսատար կավեր

Գաջահանի գիպսի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գիպսատար ապարներ

Ջրվեժի գիպսատար ապարների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գիպսատար ապարներ

Թոխմախգյոլի գիպսատար ապարների հանքավայր / «Վարդավառի» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Սպանդարյանի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գիպսատար կավեր

Սարի Թաղի բազալտի, գիպսատար ապարների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Էրեբունու տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Նորքի բազալտի հանքավայր / «Լիլիթ-Գոռ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Փարաքարի բազալտի հանքավայր / «Հաղթանակ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Աստղիկի բազալտի և գիպսատար ապարների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Աջափնյակի բազալտի հանքավայր / «Հաղթանակ -I» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Նորքի բազալտի հանքավայր / «Արմինե» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Ջրվեժի բազալտի և գիպսատար ապարների հանքավայր /«Արևմտյան» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Նորքի բազալտի հանքավայր / «Հանքարդ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Գիպսատար կավեր

Սարի-Թաղի գիպսատար կավերի հանքավայր / «Հարավ-արևելյան» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Սարի-Թաղի բազալտի հանքավայր / «Արևելյան» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Աստղիկի բազալտի և գիպսատար ապարների հանքավայր / I տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Դոլերիտային բազալտ

Վարդաշենի բազալտների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գիպսատար կավեր

Աստղիկի գիպսատար ապարների հանքավայր / «Արևելյան» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Գիպսատար կավեր

Սարի Թաղի գիպսատար ապարների և բազալտի հանքավայր / «Հարավ-արևելյան» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտ

Լեսնոյի անդեզիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պեռլիտ

Արագածի պեռլիտների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Օբսիդիան

Արտենիի օբսիդիանի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Օբսիդիան

Արտենիի օբսիդիանի հանքավայր /«2-րդ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Աղավնասարի հրաբխային տուֆերի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային խարամ

Աշտարակի հրաբխային խարամի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Ագարակի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Ակունքի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մարմար

Ապարանի մարմարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Օբսիդիան

Արտին լեռի օբսիդիանի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Հացաշենի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազային խարնուրդ

Արագածի մանրախճային ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Հարթավանի ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Անդրանիկի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոդացիտ

Արագածի անդեզիտոդացիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Ապարանի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Արուճի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Աշտարակի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Քուչակի կավի և անդեզիտոդացիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային խարամ

Կոշի հրաբխային խարամի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Կաքավաձորի տուֆի հանքավայր / «2-րդ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Կոշի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Կաքավասարի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Կաքավաձորի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Կարմրաշեն-Մաստարայի տուֆի հանքավայր / «Հյուսիս-Արևելյան» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Կարմրաշեն-Մաստարայի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային խարամ

Կարմրաշեն-Մաստարայի հրաբխային խարամի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Կաթնաղբյուրի տուֆի և հրաբխային խարամի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Կաթնաղբյուրի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Կոշի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Վերին Բազմաբերդի տուֆի հանքավայր / «2-րդ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Ոսկեհատի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Վերին Բազմաբերդի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Ոսկեհատի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Բյուրականի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Բյուրականի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Բուժականի կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային խարամ

Դաշտադեմի հրաբխային խարամի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոդացիտ

Դալարիկի անդեզիտոդացիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Դաշտադեմի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Դիատոմիտ

Փարպիի դիատոմիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Փարպիի բազալտի և տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոդացիտ

Թալինի անդեզիտոդացիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Թալին-Մաստարիկի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Թալինի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Թալիշի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պեռլիտ

Մաստարայի պեռլիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Մաստարայի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Մաստարայի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Մաստարայի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Օշականի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Օհանավանի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Ծիլքարի հրաբխային տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտ

Ծաղկասարի անդեզիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտ

Գետափի անդեզիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պեմզա

Նորաշենի պեմզայի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Սաղմոսավանի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պեմզա

Իրինդի պեմզայի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Ուջանի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պեռլիտ

Արագածավանի պեռլիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոդացիտ

Արագածավանի անդեզիտոդացիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Հացաշենի տուֆի հանքավայր / «Քարեդար» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

«Հարոյան եղբայրներ» տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Եղնիկի տուֆի հանքավայր / «I» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Կարմիր հողերի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Կոշի տուֆի հանքավայր / «Երհակ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Կոշի հրաբխային տուֆի հանքավայր / «Տիգրան և Արման եղբայրներ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Կաթնաղբյուրի տուֆի հանքավայր / «ՔարեՇղարշ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Շերամի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Շղարշիկի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Զարինջի հրաբխային տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պեռլիտային ավազ

Արտենիի պեռլիտային ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Ագարակի տուֆի հանքավայր / «Գրիգ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Եղնիկի տուֆի հանքավայր / «II» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Սասունիկի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Քասախի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Ներքին Բազմաբերդի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Բյուրականի տուֆի հանքավայր / «Հարավային» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Կաքավաձորի տուֆի հանքավայր / «Հյուսիսային» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային խարամ

Դաշտադեմի հրաբխային խարամների հանքավայր / «Հարավային» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Պեռլիտ

Արեգի պեռլիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Կոշի տուֆի հանքավայր / «Արեգ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Սասունիկի բազալտի հանքավայր / «Արեգ» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Օբսիդիան

Արթինլեռի օբսիդիանի հանքավայր / «Սևքար» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Կոշի տուֆի հանքավայր / «Կոշ-2» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Արարատի մարմարացված կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազ

Վեդու ավազա-մանրագլաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազային խարնուրդ

Գետամեջի մանրախճային ավազային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Դիատոմիտ

Ջրաձորի դիատոմիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Քվարցիտ

Ուրցի քվարցիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մարմար

Նոր Խարբերդի օնիքսանման մարմարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Շահումյանի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտ

Սպիտակասարի անդեզիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Աղյուսի, կղմինդրի և կոշտ խեցեղենի համար կավեր

Սուրենավանի բրեկչիայի և կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բերկչիա

Սովետաշենի կրաքարի և բրեկչիայի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Վարդաշատի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Արտավազդի տրավերտինի, գունավոր բրեկչիայի, օնիքսանման մարմարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Արմիկի մարմարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մարմար

Խորվիրաբի մարմարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Ենգիջայի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Կարմիրսարի կրաքարի (մերգելի) հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Արարատի տրավերտինի և կավի հանքավայր / «Հարավային» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Սևակավանի մարմարացված կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Արարատի տրավերտինի հանքավայր / «Գորովան» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Մարմարասարի մարմարացված կրաքարի հանքավայրի

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Արաքսավանի ավազի և մանրախճային ավազի խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գաբրո

Դաշտաքարի գաբբրո-դիորիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազային խարնուրդ

Վտակի ավազի և մանրախճային ավազի խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գիպսատար կավեր

Մարմարաշենի գիպսատար կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Լանջազատի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Արարատի տրավերտինի հանքավայր / «Արևմտյան» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Ուրցասարի կրաքարի /երեսպատման քարի/ հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազային խարնուրդ

Դարբինիկի մանրախճային ավազի խարնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պեմզային ավազ

Քաղցրաշենի պեմզային ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Դաշտակերտի տրավերտինի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Արարատի տրավերտինի հանքավայր / «Գորսալ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Արարատի տրավերտինի և կավի հանքավայր / «Վանաշեն» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Մարմար

Մարմարաշենի օնիքսանման մարմարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Թթուջրի տրավերտինի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Քարասանդի մարմարացված կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Արարատի տրավերտինի և կավի հանքավայր / «Կեռասի» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Արարատի տրավերտինի հանքավայր / «ՄԳ ՍԹՈՈՒՆ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Արարատի տրավերտինի և կավի հանքավայր / «Ամրոցասար» տեղամաա/

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Արարատի տրավերտինի հանքավայր / «Ավագունի» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազային խարնուրդ

Արտաշատի մանրախճային ավազի խարնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազային խարնուրդ

Շահումյանի մանրախճային ավազի խառնուրդների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Արաքսավանի ավազի հանքավայր / «Մեծն Հովնան» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Արարատի տրավերտինի և կավի հանքավայր / «Սալաքար» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Շաղափի կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Արարատի կրաքարի հանքավայր / «Նյոլիթա 5» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Արարատի տրավերտինի և կավի հանքավայր / «Գոլդեն Սթրոնգ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Արարատի տրավերտինի և կավի հանքավայր / «Քարատ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Շաղափի կրաքարի հանքավայր / «Քարատ I» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Շաղափի կրաքարի հանքավայր / «Դելան Մել» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Արարատի տրավերտինի հանքավայր / «Արլյու» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Արարատի տրավերտինի հանքավայր / «Մեծաքար» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Բոլորասարի տրավերտինի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Արարատի տրավերտինի հանքավայր / «Քարքարոտ» հանքավայր /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Ուրցաձորի տրավերտինի հանքավայր / «ԷՅ ԹԻ ԷՄ ՍԻ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Արարատի տրավերտինի հանքավայր / «Ժենլիլ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Արարատի տրավերտինի հանքավայր / «Գեվսյուզ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Վանինի ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Շաղափի տրավերտինի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազային խարնուրդ

Վանաշենի մանրախճային ավազի խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազային խարնուրդ

Դաշտավանի մանրախճային ավազի խարնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազային խարնուրդ

Ղուկասավանի գլաքարա-կոպիճի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազային խարնուրդ

Ղուկասավանի մանրախճային ավազի խարնուրդի հանքավայր / «Հարավային» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Արարատի տրավերտինի հանքավայր / «Կապույտսար» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Լուսառատի ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Մեդիսի ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Շաղափի օրգանածին կրաքարերի հանքավայր / «Շեն» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Շենի ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Մարլյուբի տրավերտինի և կոնգլոմերատի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Արարատի տրավերտինների և կավերի հանքավայր / «Օրիենտալ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Սևջրի ավազի հանքավայր / «1-ին» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Արարատի տրավերտինի և կավի հանքավայր / «Նյոլիթա 4» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Շաղափի կրաքարերի հանքավայր / «Գայլալոճ» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Սևջրի ավազի հանքավայր / «Սահակյանշին» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազային խարնուրդ

Սևջրի մանրախճային ավազային խառնուրդների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Արծվանիկի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Ագարակի կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գրանիտ

Ագարակի գրանիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գրանոդիորիտ

Այ-Դարասինի գրանոդիորիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային խարամ

Անգեղակոթի հրաբխային խարամի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային խարամ

Արծվանիկի հրաբխային խարամի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Անգեղակոթի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Գորիսի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պորֆիրիտ

Գիրաթաղի պորֆիրիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Օպալիտ

Գոմշատեղի օպալիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Գեղանուշի կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոբազալտ

Գութանասարի անդեզիտոբազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Գեղանուշի մարմարացված կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Գորիսի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Քարաշենի մարմարացված կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային խարամ

Կողասարի հրաբխային խարամի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գիպսատար կավեր

Կավարտի գիպսի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Կապանի կրաքարի հանքավայր / «Կիզիլ Դաշ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Մոնցոնիտ

Քաջարանի մոնցոնիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային խարամ

Քարահունջի հրաբխային խարամի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Դավիթբեկի մարմարացված կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մարմար

Դարմաձորի մարմարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բերկչիա

Մեղրիի պորֆիրանման գրանոդիորիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Դիորիտ

Մեղրիի դիորիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Շաքիի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Շաքիի բազալտի հանքավայր / «Հարավային» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոբազալտ

Շաքիի անդեզիտոբազալտի հանքավայր / III տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազային խարնուրդ

Շաքիի մանրախճային ավազի խարնուրդի հանքավայր / «Աղիձորի» հանքավայր /

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Շորձորի կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային խարամ

Եռաբլուրի հրաբխային խարամի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Սիսիանի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Դիատոմիտ

Որոտանի դիատոմիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային խարամ

Վաղուդիի հրաբխային խարամի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գաբրո

Նոր-Առաջաձորի գաբրո-անորտիզների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Խալաջի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոբազալտ

Պերևալնիի /լեռնանցքային / անդեզիտոբազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մոնցոնիտ

Ալվանքի մոնցոնիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Արամազդի կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Եղվարդի մարմարացված կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գրանոդիորիտ

Գյարդիի գրանոդիորիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մոնցոնիտ

Մալևի մոնցոդիորիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գրանոդիորիտ

Լեհվազի գրանոդիորիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գաբրո

Վարդանիձորի գաբրոի և գրանոդիորիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Որոտանի մարմարացված կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Ծաղկունքի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Դիորիտ

Ծավի քվարցային դիորիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գաբրո

Շենաթաղի գաբրոյի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Դիատոմիտ

Ծղուկի դիատոմիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Եղվարդի մարմարացված կրաքար / «Դլեն Գյունե» տեղամաս, արևելյան տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Քիրս-Քյուրուտի մանրախճային ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Նեֆելինային սիենիտ

Ալվանքի նեֆելինային սիենիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մոնցոնիտ

Ալվանքի մոնցոնիտի հանքավայր / «Երկրորդ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոբազալտ

Գորհայքի անդեզիտոբազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Դոլերիտային բազալտ

Շաքիի անդեզիտոբազալտի հանքավայր / «Նապաստակի Ձոր» և «Գոմեր» տեղամասեր /

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային ավազ

Իշխանասարի հրաբխային ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Աղիտուի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Ողջիի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Ծաղկունքի բազալտի հանքավայր / «թիվ 1» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Գաբրո

Նոր Առաջաձորի գաբրոների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Ծղուկի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գաբրո

Վանքի գաբրոների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Կարաչիմանի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Քար Թափի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Անգեղակոթի բազալտի հանքավայր / «Չոր Ձոր» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Շաքիի բազալտի հանքավայր / «4-րդ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Դիորիտ

Ծավի քվարցային դիորիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային խարամ

Շինուհայրի հրաբխային խարամի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գրանոդիորիտ

Մեղրիի գրանոդիորիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոդացիտ

Արզնիի անդեզիտոտացիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Աբովյանի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային խարամ

Առինջի հրաբխային խարամի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Աղավնաձորի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոբազալտ

Աբովյանի անդեզիտոբազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Դիատոմիտ

Արզնիի դիատոմիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Արինջի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գրանոդիորիտ

Աղավնաձորի գրանոդիորիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Արզնիի ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մարմար

Աղվերանի մարմարի հանքավայր / «Եղնիկասար» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Պեմզային ավազ

Աղբյուրակի պեմզային ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Օբսիդիան

Հանքավանի հղկանյութի /օբսիդիանի/ հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Արամուսի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Անտառամուտի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Արագյուղի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Օխրա

Արզաքանի օխրայի հանքավայր / «Կարաբուլախի Ճամփա» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Օխրա

Արզաքանի օխրայի հանքավայր /«Աղվերան» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Արզաքանի կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Դոլոմիտ

Արզաքանի դոլոմիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մարմար

Արզաքանի մարմարի հանքավայր / «Կապույտ Կոխ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային խարամ

Ավանի հրաբխային խարամի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Առինջի ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Կամարիսի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գրանոդիորիտ

Կաքավաձորի գրանոդիորիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Քաղսիի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պեմզային ավազ

Քյուլլուջիի պեմզային ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Օխրա

Կաքավաձորի օխրայի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Քարաշամբի բազալտի ու պեմզայի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Կոտայքի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտ

Կապուտանի անդեզիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Գյումուշի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Գառնիի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոբազալտ

Գյամրեզի անդեզիտոբազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գիպսատար ապարներ

Գաջհանքի գիպսի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Գեղաշենի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Լիթոիդային պեմզա

Գյումուշի լիթոիդային պեմզայի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոբազալտ

Գեղարդի անդեզիտոբազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Քվարց-սուլֆիդային թերթաքար

Բջջնիի քվարց-սուլֆիդային թերթաքարերի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Բալահովիտի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Բուժականի հրաբխային տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Լիպարիտ

Եղվարդի լիպարիտների հանքավայր / «Արևմտյան» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Լիպարիտ

Եղվարդի լիպարիտների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Եղվարդի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Ջրվեժի /Վարդաշենի/ բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Օբսիդիան

Դամլիկի հղկանյութի (օբսիդիանի) հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային խարամ

Դդմաշենի հրաբխային խարամի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Լիթոիդային պեմզա

Ջրաբերի լիթոիդային պեմզայի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Լանջաղբյուրի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Լուսակերտի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Լիթոիդային պեմզա

Լուսավանի լիթոիդային պեմզայի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոբազալտ

Նորագյուղի անդեզիտաբազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Նուռնուսի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Մայակովսկու տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Մարմարիկի մարմարացված կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մարմար

Մայմեխի մարմարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Մաքրավանքի բազալտի և պեմզային նյութի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոբազալտ

Մարմարիկի անդեզիտաբազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային խարամ

Ֆոնտանի հրաբխային խարամի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Լիթոիդային պեմզա

Ֆանտանի լիթոիդային պեմզայի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պեռլիտ

Ֆոնտան-Ջրաբերի պեռլիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Յայջիի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Սարանիստի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Օբսիդիան

Հանքավանի հղկանյութի (օբսիդիանի) հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Հրազդանի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գաբրո

Հրազդանի գաբրոյի և գրանոդիորիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Արամուսի բազալտի հանքավայր /«Բազալտ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Արամուսի բազալտի հանքավայր / «Շամիրամ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Լիթոիդային պեմզա

Ջրաբերի լիթոիդային պեմզայի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ռիոլիտային դացիտ

Եղվարդի ռիոլիտա-դացիտի հանքավայր / «Հարավ-արևելյան» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոդացիտ

Եղվարդի անդեզիտաբազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Բալահովիտի բազալտի հանքավայր / «Արծիվ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Լիթոիդային պեմզա

Էլենի լիթոիդային պեմզայի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մարմար

Մայմեխի մարմարի հանքավայր / «Հարավ-արևելյան» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Լիթոիդային պեմզա

Կարենիսի լիթոիդային պեմզայի հանքավայր / «Կենտրոնական» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Մայակովսկու տուֆի հանքավայր / «Հայկ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Արամուսի բազալտի հանքավայր / «Պարիսպ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Գեղաշենի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Կարապիձորի բազալտի և լիթոիդային պեմզայի հանքավայր / «Արևմտյան» և «Արևելյան» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Լիթոիդային պեմզա

Կարապիձորի լիթոիդային պեմզայի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Կարապիձորի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Քարաղ

Երևանի քարաղի հանքավայր / «Էլարի» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Հրազդանի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Դոլերիտային բազալտ

Արամուսի բազալտի հանքավայր / «Ավագ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Դոլերիտային բազալտ

Արամուսի բազալտի հանքավայր / «ԼԱՄՕ» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Արամուսի բազալտի հանքավայր / «Արմենիուս» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Լիթոիդային պեմզա

Ջրաբերի լիթոիդային պեմզայի հանքավան / «Հարավային» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային խարամ

Եղվարդի հրաբխային խարամի հանքավայր / «Լարսի» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Լիթոիդային պեմզա

Ջրաբերի լիթոիդային պեմզայի հանքավան / «Ամադեղա» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Մարմար

Աղվերանի մարմարի հանքավայր /«Հարավ-արևելյան» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոբազալտ

Արծվանիստի անդեզիտոբազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Մարտունու բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Մուխանի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Թուսկուլի /Լուսակունքի / բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Սուբաթանի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազային խարնուրդ

Նորատուսի մանրախճային ավազի խարնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Օխրա

Սեմյոնովկայի կավային օխրայի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Ոսկեհատի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Կրասնոսելսկի կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային խարամ

Լճաշենի հրաբխային խարամի հանքավայր / «1-ին» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային խարամ

Զոլաքարի հրաբխային խարամի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոտրախիտ

Ճամբարակի անդեզիտոտրախիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային խարամ

Լճաշենի հրաբխային խարամի հանքավայր / «Հյուսիսային» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Լճաշենի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պեռլիտային ավազ

Ձորագյուղի /Ծակքարի/ պեռլիտային ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Դունիտ

Շորժայի դունիտի հանքավայր / «Հյուսիսային» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Դունիտ

Շորժայի դունիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Դունիտ

Ջիլի դունիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Վերին Արտանիշի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Դունիտ

Բաբաջանի դունիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտ

Զոլաքարի անդեզիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոդացիտ

Կրասնոսելսկի /Ճամբարակի/ անդեզիտոդացիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազային խարնուրդ

Ծովակի /Վարդենիսի/ մանրախճային ավազի խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Զոլաքարի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Լիստվենիտ

Ջիլի լիստվենիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոտրախիտ

Գետիկի անդեզիտոտրախիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոբազալտ

Արծվաքարի անդեզիտոբազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մարմար

Ծաղկասարի մարմարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գաբրո

Սիրունձորի գաբրոների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Վահանի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պեմզային ավազ

Ծովակի պեմզային ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տորֆ

Մասրիկի տորֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մումիա

Խաչաղբյուրի մուգ մումիայի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մերգելային կրաքար

Արտանիշի մերգելային կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գաբրո

Արտանիշի գաբրոների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Գեղամասարի ավազա-կոպճային խարնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Արահետի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտ

Դրախտիկի անդեզիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պեմզային ավազ

Զովաբերի պեմզային ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գրանիտ

Այգուտի պորֆիրանման գրանիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Աստղաձորի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պեմզային ավազ

Ծովակի պեմզային ավազի հանքավայր / «Հարավ-արևմտյան» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Պեմզային ավազ

Ծովակի պեմզային ավազի հանքավայր /«Հյուսիսային» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Ճամբարակի դացիտային տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Կարմիրգյուղի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Սևոյիձորի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գիպսատար ապարներ

Գավառի գիպսաքարերի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Գեղհովիտի բազալտի հանքավայր /«Քարալանջ» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Բերկչիա

Ջիլիի կոնգլոբրեկչիայի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Լիստվենիտ

Շորժայի լիստվենիտների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գաբրո

Վարդանի Քարի գաբրոների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Լենինականի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Ազատանի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Գյուլիբուլաղի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Մայիսյանի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Փանիկի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Խաչքարի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Վահրամաբերդի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտ

Կառնուտի անդեզիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Ջաջուռի կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոդացիտ

Անիի անդեզիտոդացիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Դոլերիտային բազալտ

Ցողամարգի դոլերիտային բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային խարամ

Բավրինի հրաբխային խարամի և անդեզիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային խարամ

Պեմզաշենի հրաբխային խարամի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Սառնաղբյուրի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Գյուլիբուլաղիի ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պեմզա

Անիպեմզայի տուֆի և պեմզայ հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պեմզա

Պեմզաշենի պեմզայի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Անիի տուֆի հանքավայր / «Կարմիր Ագիլներ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Խարկովի տուֆի և պեմզայի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Արթիկի հրաբխային տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Անիի տուֆի հանքավայր / «Անի» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտ

Մարալիկի պերոքսենային անդեզիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Կապսի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պեմզային ավազ

Սառնաղբյուրի պեմզային ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Գյուլիբուլաղիի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Արթիկի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Դոլերիտային բազալտ

Բայթարի դոլերիտային բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Դոլերիտային բազալտ

Լճափի /Գելինի/ դոլերիտային բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային խարամ

Կապույտ-Կոխի հրաբխային խարամի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Դոլերիտային բազալտ

Սեպասարի դոլերային բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազային խարնուրդ

Սարագյուղի մանրախճային ավազային խարնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազային խարնուրդ

Վահրամաբերդի մանրախճային ավազային խարնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Գառնասարի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոդացիտ

Ջանջուռի անդեզիտոդացիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Արթիկի տուֆի հանքավայր /«Հոռոմ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազային խարնուրդ

Առափիի մանրախճային ավազային խառնուրդների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Նոր Կյանքի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Արթիկի տուֆի հանքավայր /«Հայրենյաց» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Արթիկի տուֆի հանքավայր /«Հարավային» տեղամասի հյուսիս-արևելյան թև /

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազ

Ադամի մանրախճային ավազային խարնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Քարանձավի տուֆի հանքավայր /«Միրո» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Քարանձավի տուֆի հանքավայր /«Նաիրիկ» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Արթիկի տուֆի հանքավայր /«Տուֆերյակ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Քարանձավի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Ձիթհանքովի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Բագրավանի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Ավդրամանի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Ձիթհանքովի պեմզային տուֆի հանքավայր /«Քարձոր» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Անիի պեմզային տուֆի հանքավայր /«Քար-1» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Ձիթհանքովի պեմզային տուֆի հանքավայր / «Հարթ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Արթիկի հրաբխային տուֆի հանքավայր / «Նազարեթյան և գործընկերեն» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Ե.Ա.Ռ.-ի պեմզային տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Անիի պեմզային տուֆի հանքավայր /«Քար-2» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Ռունազի պեմզային տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Գավանի պեմզային տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Ավդրամանի պեմզային տուֆի հանքավայր / «3-րդ» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազային խարնուրդ

Ղարիբջանյանի մանրախճային ավազների խարնուրդնեի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Դոլերիտային բազալտ

Դոլերիտային բազալտի հանքավայր /«Կապս-1» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Ռունազի պեմզային տուֆի հանքավայր / «Երերույք» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Բագրավանի պեմզային տուֆի հանքավայր / «Արթուր Մուրադի» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազային խարնուրդ

Մարմաշենի մանրախճային ավազային խարնուրդի հանքավայր / «Սահակի» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Աղյուսի, կղմինդրի և կոշտ խեցեղենի համար կավեր

Ամասիայի սերպենտինիտների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Կապս-Բզնոցի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Գանի պեմզային տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Կայծքարի հրաբխային տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոբազալտ

Այգաբացի անդեզիտաբազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային խարամ

Պեմզաշենի հրաբխային խարամի հանքավայր /«Հարավ-Արևելյան» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Արթիկի տուֆի հանքավայր /«ԴԻՔ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոբազալտ

Հայկաձորի անդեզիտաբազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Աղինի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Քարափի բազալտի և տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Ավդրամանի պեմզային տուֆերի հանքավայր / «Գեսալ» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Հիալոբազալտ

Հարթագյուղի հիալոբազալտի հանքավայր/ապակու փայլով/

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Այրումի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Ալավերդու բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Աթանի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Դիաբազ

Ախթալայի դիաբազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոբազալտ

Հագվիի անդեզիտաբազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Եղեգնուտի ավազա-կոպճային խարնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Դարպասի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Վահագնի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտ

Մեղրուտի անդեզիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գիպսատար ապարներ

Կիրովականի գիպսատար ապարների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գրանոդիորիտ

Քարաբերդի գրանոդիորիտի հանքավայր / «2-րդ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտ

Կիրովական-Թաղի անդեզիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Քվարցիտ

Փամբակի երկրորդային քվարցիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Խնձորուտի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Շենավանի հրաբխային տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մանրախճային ավազային խարնուրդ

Շենավանի մանրախճային ավազիային խարնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Շենավանի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պեմզային ավազ

Թումանյանի պեմզային ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Ծաթեր-Ղաչաղանի ֆելզիտային տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Դոլերիտ

Ուրթալանջի դոլերիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կաոլին

Թեղուտի կաոլինիզացված ապարների և քվարցետային դիորիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆաավազաքար

Լորուտի տուֆաավազաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Սիսի-Մադանի կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բերկչիա

Մեղրուտի պորֆիրիտային բրեկչիայի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Քարինջի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պեմզային ավազ

Քարինջի պեմզային ավազների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պորֆիրիտ

Տարոնի պորֆիրիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Նոր Խաչակապի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտ

Խնձորուտի անդեզիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Ստեփանավանի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Սարահարթի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Սարատովկայի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Սարալի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտ

Շահումյանի անդեզիտի հանքավայր /«2-րդ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Մակարաշենի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Աղյուսի, կղմինդրի և կոշտ խեցեղենի համար կավեր

Քարաբերդի գաբրո-դիորիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Ուռուտի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Կաթնաղբյուրի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Շիրակամուտի ավազային կոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Տաշիրի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազաքար

Ղազարասարի ավազաքարերի և դացիտային տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ագաթ

Կալինինոյի ագատի հանքավայր /«Արևելյան» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Շահնազարի ներկող տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Քվարցիտ

Շահնազարի երկրորդային քվարցիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոբազալտ

Ղարախաչիի անդեզիտաբազալտի և հրաբխային ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Օխրա

Տանձուտի կավային օխրայի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Դոլերիտ

Շալիհարթի դոլերիտի հանքավայր /«Հյուսիսային» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆաավազաքար

Լալվարի տուֆաավազաքարերի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Կույբիշևի անդեզիտային բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պորֆիրիտ

Թումանյանի հրաբխածին ապարների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Փիրուզ

Թեղուտի փիրուզի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆաավազաքար

Պրիվոլնոյի տուֆաավազաքարերի հանքավայր / «Վյուչնիի» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆաավազաքար

Մեդովկայի տուֆաավազաքարերի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գաբրո

Լերմոնտովի գաբրոյի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մումիա

Գութանքարի կավային մումիոյի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մոնցոնիտ

Փամբակի մոնցոնիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Լուսաղբյուրի կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Աղունագոլ-Փիրուզյանի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Քվարցային դիորիտ

Այրումի քվարցային դիորիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Դսեղի բազալտի /դոլերիտային/ հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Ղազարասարի դացիտային տուֆի հանքավայր և ավազաքարերի հանքավայր /«Հարավ-արևմտյան» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Դիաբազային պորֆիրիտ

Բորբորթի դիաբազային պորֆիրիտի հանքավայր /«Քարալանջի» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Գաբրոդիաբազ

Հեր-Հերի գաբբրո-դիաբազայի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գաբրոսիենիտ

Կռունկի-ձորի գաբրոսիենիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պորֆիրային գրանիտ

Քարատեղի պորֆիրանման գրանիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գրանիտոիդ

Կաճաճկուտի գրանիտոիդների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Լեռնաջրի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Մեծավանի ներկող և շինարարական տուֆերի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Քվարցիտ

Մեծավանի երկրորդային քվարցիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Նովոսելցովոյի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մոնցոնիտ

Խոր-Ձորի մոնոցիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Զկրուտի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գաբրո-դիորիտ

Ցիցքարի գաբրոդիորիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գիպսատար կավեր

Այրումի գիպսատար կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Դիաբազային պորֆիրիտ

Բորբորթի դիաբազային պորֆիրիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Միկրոգաբրո

Կռունկալճի միկրոգաբբրոյի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Ուռուտի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Կուրթանի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Հաղպատի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գրանիտ

Սև լճի գրանիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Դեբետի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տոնալիտ

Սիսիբերդի տոնալիտի հանքավայր /«2-րդ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տոնալիտ

Սիսաբերդի տոնալիտի հանքավայր / «1-ին» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Դոլերիտային բազալտ

Քարի Գլուխի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Բովաձորի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ռիոլիտ

Լեռնապատի ռեոլիթի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Չիչխանի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Քարինջի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տորֆ

Նովոսելցովո-Սարատովկայի տորֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Ղուրսալի-Խաչակապի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքավայր /«Սարալ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տորֆ

Մարգահովիտի տորֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Մերձշնողյան ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բերկչիա

Կույբիշևի գունավոր կոնգլոմերատների հանքավայր /«Աջի-Յալ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Պապանինո-Շամախյանի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բենտոնիտային կավեր

Սարիգյուղի բենտոնիտային կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Իջևանի կրաքարի հանքավայր /«Դևրաքար» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Աչաջուրի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պորֆիրիտ

Գոշի պորֆիրիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պեռլիտային ավազ

Գոշի պեռլիտային ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Քյորփլիի ֆելզիթային տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Իջանի մարմարացված կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Ջուխտակավանքի կերատոֆիրային տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Ենոքավանի մարմարացված կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Շավարշավանի կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Սպիտակաջրի մարմարացված կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Կիրանցի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ագաթ

Սարիգյուղի ագատի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոբազալտ

Հաղթանակի բազալտի և անդեզիտոբազալտի հանքավայր /«Արևմտյան» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Գետահովիտի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Հարճիս-Պտղավանի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Ծաղկավանի մարմարացված կրաքարի հանքավայր /«Խոսկան Քար» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Արճիսի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Մակարավանի մարմարացված կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Ծաղկավանի մարմարացված կրաքարի հանքավայր /«Շառ Քար» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆիտ

Սևքարի վիտրոկլաստիկ կարբոնատացված տուֆիտների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Կարմիրքարի Ալբերտ Թորոսյանի անվան դոլոմիտային կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Աչաջրի տուֆի և տուֆաբրեկչիայի հանքավայր /«Հովեր» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Կոնգլոմերատ

Հաղարծինի գունավոր կոնգլոմերատի հանքավայր/Թխկուտի, վերին Մարութ-ձորեր, ներքին Մարութ-ձորեր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Չինարի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆաավազաքար

Կիրանցի տուֆաավազաքարերի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Դիաբազային պորֆիրիտ

Խաշթառակի դիաբազային պորֆիրիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Նոյեմբերյանի ցեոլիտային տուֆի հանքավայր / «Քարարտինժեներինգ N1 և N2» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազաքարային կրաքար

Աճարկուտի ավազաքարային կրաքար

Տեսակ՝ հանքավայր

Պորֆիրիտ

Կենացսարի լաբրադորային պորֆիրիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մերգելային կրաքար

Ցինգալի մերգելային կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Մայիսյանի կամրջի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Բերդաքարի դոլոմիտացված կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Ղռիճների ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Հովքի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Իջևանի մարմարացված կրաքարի հանքավայր /«Մալխաս» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Գրանոդիորիտ

Արճիսի գրանոդիորիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մարմարացված կրաքար

Խաչի Սարի մարմարացված տուֆակրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոբազալտ

Ջերմուկի անդեզիտոբազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային խարամ

Զիրակի հրաբխային խարամի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Ազիզբեկի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մումիա

Եղեգնաձորի բաց մումիայի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Եղեգնաձորի կրաքարի հանքավայր /«Էրտիչ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Քվարցիտ

Էրթիչի քվարցիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Քվարցիտ

Ջերմուկի քվարցիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային խարամ

Ջերմուկի հրաբխային խարամի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Մարտիրոսի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Հերհերի ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆաավազաքար

Ագարակաձորի տուֆաավազաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտոբազալտ

Սմբատաբերդի անդեզիտաբազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Ծաղկահովիտի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆաավազաքար

Սոֆիի տուֆաավազաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Խաչիկի բիտումային կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Արփինի ֆելզիտային տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Մոզիի բազալտի հանքավյար

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազաքար

Գանձակի ավազաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Արենիի կարբոնատային տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Եղեգնաձորի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆաավազաքար

Խաչիկի տուֆաավազաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Քվարցիտ

Գնիշիկի քվարցիտի հանքավայր / «Հյուսիս-արևմտյան» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Սալիի տրավերտինի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Արենի ավազի, ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆաավազաքար

Խաչիկի տուֆաավազաքարերի հանքավայր / «Մոմիկ» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Ջերմուկի ԱԿԽ հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Քվարցիտ

Գնիշիկի քվարցիտի հանքավայր / «Հյուսիսային» տեղամաս /

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Դիտաձորի կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆաավազաքար

Գնիշիկի տուֆաավազաքարի հանքավայր /«3-րդ» տեղամաս/

Տեսակ՝ հանքավայր

Դիորիտ

Թանաատի պորֆիրիտային դիորիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային ավազ

Վայոցսարի հրաբխային ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային ավազ

Վառված սարի հրաբխային ավազի և բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Արենիի տրավերտինի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Տանկի Ձորի տրավերտինի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պեմզա

Արագյուղի-Թեղենիքի պեմզայի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գրանիտ

Կուրուբողազի պլագիոգրանիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մերգելային կրաքար

Ջարջարիսի մերգելային կրաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեմզա

Քուչակի պեմզայի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեմզա

Զովունու պեմզայի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բազալտ

Արեգի բազալտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Թալինի տուֆի, տուֆալավայի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բազալտ

Ոսկեթասի բազալտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Օբսիդիան

Արթենիի օբսիդիանի, պեռլիտի հանքերևակում /N3 տեղամաս /

Տեսակ՝ երևակում

Պեռլիտ

Արեգի պեռլիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազ

Գեղադիրի շինարարական ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային ավազ

Ուջանի հրաբխային ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային ավազ

Ձորափի հրաբխային ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազ

Թլիկի շինարարական ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազ

Գետափի շինարակական ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային ավազ

Շամիրամի հրաբխային ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Փարպիի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազ

Հացաշեն-Ցամաքասարի ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Մուսխու-սարի հրաբխային խարամի հանքավայր

Տեսակ՝ երևակում

Ավազ

Քուչակի ավազի և գլաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Սուսերիի տուֆի, տուֆալավայի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Ծաղկահովիտի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գաբրո

Վարդաբլուրի գաբբրո-պորֆիրիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազ

Բերքառատի հրաբխային ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Գեղադիրի կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեմզային ավազ

Նորաշենի պեմզայի հանքավայրի / «Երնջատափի I» տեղամաս /

Տեսակ՝ երևակում

Ավազ

Ապնագյուղի պեմզային ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեմզային ավազ

Մռավյանի պեմզային ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Անդեզիտոբազալտ

Աշնակի անդեզիտո-բազալտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Ձորագյուղի պիրոկլաստիկ տուֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային խարամ

Մաստարայի հրաբխային խարամի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազ

Թթուջրի պեմզային ավազի, հրաբխային ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեմզային ավազ

Աշնակի պեմզային ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային ավազ

«Ապարանի ջրապահոցի» հրաբխային ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազ

Ապարանի պեմզային և հրաբխային ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեմզային ավազ

Միրաքի պեմզային ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեմզա

Բլրաշարքի պեմզայի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեմզա

Շատաղբյուրի պեմզայի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Աշնակի տուֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բազալտ

Հնաբերդի բազալտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դիատոմիտ

Գեղամի դիատոմիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կրաքար

Վեդիի կրաքարի հանքերևակում / «I» տեղամաս /

Տեսակ՝ երևակում

Կրաքար

Վեդիի կրաքարի հանքերևակում / «II» տեղամաս /

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Կադրիլինի կավաթերթաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Սուրենավանի կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Շաղափի կավաավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Սևակավանի կավաթերթաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գիպսատար ապարներ

Նոր Խարբերդի գիպսատար ապարների հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Քյարքիի կավաթերթաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դիատոմիտ

Փոքր Ջրաձորի դիատոմիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տրեպել

Երանոսի տրեպելի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Ուրցաձոր-Շաղափի բենտոնիտային կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Զինջիրլինի բենտոնիտային կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազ

Սիսավանի շինարարական ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազ

Արևշատի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Սիսիի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ճենապակյա քարեր

Գորտունիի Ճենապակյա քարերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Քվարցիտ

Սևակավանի երկրորդային քվարցիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Քվարցիտ

Վարդաշատի քվարցիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մարմար

Վեդիի սև մարմարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մարմար

Սուրենավանի օնիքսանման մարմարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մարմար

Արևշատի օնիքսանման մարմարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դիատոմիտ

Մուսալեռի դիատոմիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դիատոմիտ

Արգավանդի դիատոմիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազ

4-րդ Սովխոզի շինարարական ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Ծաղկունքի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Լուսագյուղի մեծագլաքարա-ավազակոպճային խառնուրդի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազ

Գայի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Սևաբերդի մեծագլաքարա-ավազակոպճային խառնուրդի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Կողբիի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Շավարութի մեծագլաքարա-ավազակոպճային խառնուրդի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Երվանդաշատի կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Երվանդաշատի մեծագլաքարա-ավազակոպճային խառնուրդի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գիպսատար ապարներ

Նուբարաշենի գիպսատար ապարների հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գիպսատար ապարներ

Վարդաշենի կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գիպսատար ապարներ

Նորագավիթի գիպսի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գիպսատար ապարներ

Կավաձորի գիպսատար ապարների հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դիատոմիտ

Արծվաքարի դիատոմիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գաբրո

Փամբակի գաբբրո-տռոկտոլիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Լիպարիտ

Թոխլուջինի տրախիլիպարիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բազալտ

Արծվաքարի բազալտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Վարդենիսի ֆելզիտային տուֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բենտոնիտային կավեր

Երանոսի բենտոնիտային կավերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեմզա

Գեղհովիտի պեմզայի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դիատոմիտ

Ծովինարի դիատոմիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բենտոնիտային կավեր

Արծվաքարի բենտոնիտային կավերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Գետիկ-Քարակայինի ֆելզիտային տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ երևակում

Գաբրո-դիորիտ

Թոխլուջինի գաբբրո-դիորիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Մարտունիի կաոլինի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գաբրո

Վարդանասարի գաբբրոյի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կոնգլոմերատ

Ջիլիի կոնգլոմերատի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բենտոնիտային կավեր

Արծվաքարի բենտոնիտային կավերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բենտոնիտային կավեր

Երանոսի բենտոնիտային կավերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Գագարինիի կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեռլիտ

Երանոսի պեռլիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեռլիտ

Աստիջանասարի պեռլիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բենտոնիտային կավեր

Ճամբարակի բենտոնիտային կավերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազ

Ցամաքաբերդի շինարարական ավազի, մանրակրաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեռլիտ

Նորակերտի պեռլիտի, հրաբխային խարամի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային ավազ

Կարմիրավանքի հրաբխային ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Մասրիկի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային խարամ

Արծվանիստի հրաբխային խարամի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Շորժայի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազ

Արմագանի հրաբխային ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Արտանիշի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային խարամ

Կարճաղբյուրի հրաբխային խարամի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային խարամ

Բարձրասարի հրաբխային խարամի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային խարամ

Նորատուսի հրաբխային խարամի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային խարամ

Թազագյուղի հրաբխային խարամի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Թթուջրի հրակայուն կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազ

Արծվանիստի ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային խարամ

Հրաբխային խարամի հանքերևակում /«Սրբի սար» խարամային շինություն /

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային խարամ

Մաքենիսի հրաբխային խարամի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Քվարցիտ

Արգիչինի քվարցիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ազբեստ

Չաթին Ձորի քրիզոտիլային ասբեստի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ազբեստ

Բաբաջանի քրիզոտիլային ասբեստի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ազբեստ

Ջիլիի քրիզոտիլային ասբեստի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ազբեստ

Բացատի քրիզոտիլային ասբեստի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Օպալ

Կութի օպալի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հասպիս

Դարանակի հասպիսային ապարների հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դեմանտոիտ

Նռնալանջի դեմանտոիդի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գաբրո

Երաքարի գաբբրոյի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գաբրո

Փամբակի գաբբրո-տռոկտոլիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կաոլին

Այգուտի կաոլինի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գաբրոսիենիտ

Վահանի գաբբրո-սիենիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ազբեստ

Դարանիկի մագնեզիտի, քրիզոտիլային ասբեստի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բերկչիա

Շիմփրիտ Ձորի քրիզոտիլային ասբեստի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բերկչիա

Կուտականի քրիզոտիլային ասբեստի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆիտ

Սարիլանջի տուֆիտի, տուֆաավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գաբրո

Արտանիշի գաբբրոյի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բերկչիա

Դպրաբակի կաոլինի հանքերևակում

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Սուրբսարի բազալտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բազալտ

Թթուջրի բազալտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ազբեստ

Սևանի ամֆիբոլային ասբեստի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գաբրո

Վահանի գաբբրո-դիաբազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դեմանտոիտ

Տրետուկի թանկարժեք և գունագեղ քարերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեմզա

Երզնկայի պեմզայի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դիատոմիտ

Գեղամի դիատոմիտի հանքավայր

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Բուժականի կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Անդեզիտոբազալտ

Բջնիի անդեզիտոբազալտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեմզա

Բուժականի պեմզայի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գրանիտ

Բջնիի գնեյսագրանիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դիատոմիտ

Ձորաղբյուրի դիատոմիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դիատոմիտ

Ձորաղբյուրի դիատոմիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գրանոդիորիտ

Թաքառլույի գրանոդիորիտի հանքերևակոմ

Տեսակ՝ երևակում

Օբսիդիան

Ակունքի հղկանյութի /օբսիդիան/ հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Բուժականի տուֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Ֆանտանի կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դիատոմիտ

Նոր Գեղի դիատոմիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դիատոմիտ

Գառնիի դիատոմիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Վերին Ախթայի կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Սոլակի կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դիատոմիտ

Եղվարդի դիատոմիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Օբսիդիան

Գյումուշի հղկանյութի /օբսիդիան/, պեռլիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բենտոնիտային կավեր

Պտղնիի բենտոնիտային կավերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային ավազ

Նոր-Երզնկինի ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մերգելային կրաքար

Թեղենիսի մերգելային կրաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մերգելային կրաքար

Սուրսարի մերգելային կրաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մերգելային կրաքար

Սոլաքի մերգելային կրաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մերգելային կրաքար

Բուժականի մերգելային կրաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բարիտ

Բջնիի բարիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մերգելային կրաքար

Աղբյուրակի մերգելային կրաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Վերմիկուլիտ

Մեղրաձորի վերմիկուլիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազ

Աբովյանի քվարցա-պեմզային ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մերգելային կրաքար

Աղբյուրակի մերգելի, մերգելային կրաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազ

Աղավնաձորի ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Մարմարիկի տուֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Լիպարիտ

Կարենիսի լիպարիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Անդեզիտոբազալտ

Հրազդանի անդեզիտոբազալտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գրանոդիորիտ

Աթարբեկյանի գրանոդիորիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պորֆիրիտ

Աթարբեկյանի պորֆիրիտի, բազալտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Քվարց-սուլֆիդային թերթաքար

Բջնի-Արզաքանի տեղամաս/ փայլարային թերթաքար/

Տեսակ՝ երևակում

Պեմզա

Արագյուղ-Թղիթի պեմզային հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Շախնազարի ֆելզիտային տուֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Ղաչաղանի ֆելզիտային տուֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Սարչապետ-Կարակիլիսի ֆելզիտային տուֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Կողես-Մղարթի ֆելզիտային տուֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բարիտ

Ծաղկասարի բարիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բարիտ

Աքորինի բարիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դիաբազային պորֆիրիտ

Մարցի դիաբազային պորֆիրիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆաավազաքար

Լորուտի տուֆաավազաքարերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դիաբազային պորֆիրիտ

Բորբորթի դիաբազային պորֆիրիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բերկչիա

Արջուտի տուֆաբրեկչիայի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Լիպարիտ

Մեղրուտի լիպարիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գրանոդիորիտ

Քաջերինի գրանոդիորիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գաբրո

Հերհերի /Գարգառ/ գաբրո-դիաբազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գիպսատար կավեր

Ալավերդիի գիպսատար ապարների հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բենտոնիտային կավեր

Դսեղի բենտոնիտային կավերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Գիլիկի կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Սոթիի կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Նազար-Սարի կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ճենապակյա քարեր

Ահնիձորի ճենապակե քարերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային ավազ

Մեծավանի հրաբխային ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ճենապակյա քարեր

Իկատակի ճենապակե քարերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Շլորկուտի հրակայուն կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ճենապակյա քարեր

Շլորկուտի ճենապակյա քարերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Սուրբ-Սարգսի կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազ

Կտևանի ավազի հանքերևակում / «Կուրթան» տեղամաս /

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Ջրաշենի կավի, հրաբխային ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Շամուտի կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆիտ

Մեծ Պարնիի տուֆիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Մեծ Պարնիի կավի ավազաքարերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գաբրո-դիորիտ

Սրբատեղի գաբրո-դիորիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Նովոսելցովայի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դիաբազային պորֆիրիտ

Մուրադիձորի դիաբազային պորֆիրիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Ձորագետի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Մասրեկի տուֆի, կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կրաքար

Բազումի օֆիկալցիտի և կրաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Մեղրագետի ավազա-կոպճային խառնուրդի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ագաթ

Մեծավանի ագատի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բարիտ

Ոսկեքարի բարիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բարիտ

Ալավերդու բարիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Հոբարձինի կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Ամրակիցի կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Անդալուզիտ

Հովաձորի քվարցիտի, անդալուզիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Արծաթ

Չերնորեչենիի ծծումբի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գաբրոսիենիտ

Կարմիր Աղեգի գաբրոսիենիտի, բազալտի հանքերևակում

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Մեղրուտի քվարցա-պեմզային ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆիտ

Շիրակամուտի տուֆիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեմզային ավազ

Խնձորուտի պեմզային ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գրանոդիորիտ

Սիսիբերդի գրանոդիորիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գաբրո

Եղեգնուտի գաբրոյի, եղջերաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գրանոդիորիտ

Լուսաղբյուրի գրանոդիորիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գրանոդիորիտ

Մարդաքարի գրանոդիորիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կաոլին

Չերնորեչենսկիի կաոլինի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գաբրո

Հարթագյուղի գաբրո-դիորիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դիաբազ

Ձաղիձորի դիաբազայի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Անդեզիտոբազալտ

Պուշկինիի անդեզիտոբազալտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեմզա

Վահրամաբերդի պեմզայի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Իլլինի ֆելզիտային տուֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Պալուտլինի ֆելզիտային տուֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Ջրաձորի ֆելզիտային տուֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Թաքնալինի I ֆելզիտային տուֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Թաքնալինի II և III ֆելզիտային տուֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Թաքնալինի IV ֆելզիտային տուֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Ազիզբեկովի ֆելզիտային տուֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մերգելային կրաքար

Թավշուտի մերգելային կրաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Բաղրավանի պիրոկլաստիկ տուֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բազալտ

Բաղրավանի բազալտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Նորաբեր-Լուսաղբյուրի պիրոկլաստիկ տուֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Գուսանագյուղի կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Անդեզիտ

Գառնարիճի անդեզիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Անդեզիտ

Դարիկի անդեզիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բազալտ

Ջրաձորի բազալտի, անդեզիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բենտոնիտային կավեր

Լուսաղբյուրի բենտոնիտային կավերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բենտոնիտային կավեր

Սնըխի բենտոնիտային կավերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բենտոնիտային կավեր

Հացիկի բենտոնիտային կավերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազ

Արեգնադեմի շինարարական ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բենտոնիտային կավեր

Ջրաձոր-Կապսի բենտոնիտային կավերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բենտոնիտային կավեր

Մարմաշեն-Վահրամաբերդի բենտնիտային կավերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեռլիտային ավազ

Կարմիրդարաի պեմզային և պեռլիտային ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բենտոնիտային կավեր

Առափի բենտոնիտային կավերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բենտոնիտային կավեր

Ախուրիկի բետնոնիտային կավերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բենտոնիտային կավեր

Բայանդուրի բենտոնիտային կավերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային խարամ

Զորակերտի հրաբխային խարամի, ավազա-կոպճային խարնուրդի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային խարամ

Ոսկելեռի հրաբխային խարամի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային խարամ

Արփիլճի հրաբխային խարամի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային խարամ

Զովասարի հրաբխային խարամի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային խարամ

Դարիկի հրաբխային խարամի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային խարամ

Անիպեմզայի հրաբխային խարամի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Արփիի կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային խարամ

Ալվարի հրաբխային խարամի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դոլերիտային բազալտ

Գյուտաշենի դոլերիտային բազալտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Ձիթհանքովիի հրաբխային տուֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դոլերիտային բազալտ

Կրասարի դոլերիտային բազալտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային խարամ

Բագրավանի հրաբխային խարամի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Անդեզիտոդացիտ

Գուսանագյուղի անդեզիտոդացիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Բարձրաշենի հրաբխային տուֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Անդեզիտոդացիտ

Հոռոմի անդեզիտոդացիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կրաքար

Ալվարի կրաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մերգելային կրաքար

Հովունիի մերգելային կրաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ցեոլիտ

Լեռնանցքի ցեոլիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գաբրո

Քեթիի գաբրո-դիզաբազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գաբրո

Հովունիի գաբրո-դիաբազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գաբրո

Արփենիի գաբրո-դիաբազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեմզային ավազ

Ագինի պեմզային ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեմզա

Չաթինլեռի պեմզայի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բազալտ

Բենիամինի բազալտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բազալտ

Այգաբացի բազալտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Անդեզիտ

Հայկաձորի անդեզիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեմզա

Տեղի պեմզայի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դիատոմիտ

Գորայքի դիատոմիտի հանքերևվակում

Տեսակ՝ հանքավայր

Դիատոմիտ

Բազարչայի դիտատոմիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Անդեզիտոբազալտ

Լոգթափինի անդեզիտոբազալտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գրանոդիորիտ

Լիճքի պորֆիրիտային գրանոդիորիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կրաքար

Ագարակի կրաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մարմարացված կրաքար

Եղվարդի մարմարացված կրաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Քվարցիտ

Լեռնաձորի քվարցիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Քվարցիտ

Լեռնաձորի քվարցիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կրաքար

Գեղինի մարմարացված կրաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գրանոդիորիտ

Լեռնաշենի գրանոդիորիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեմզա

Քարահունջ-Բլուրի պեմզայի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կրաքար

Չայկենդի կրաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեմզա

Խոտի պեմզայի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեմզա

Խնձորեսկի պեմզայի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեմզա

Գորիսի պեմզայի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեմզա

Կոռնիձորի պեմզայի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գրանոսիենիտ

Կիզիլշաֆագի գրանոսիենիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գրանոդիորիտ

Արավուսի գրանոդիորիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Անդեզիտոդացիտ

Մուրխուսի անդեզիտոդացիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մարմար

Գեղինի մարմարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բազալտ

Նորաշենի բազալտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեռլիտ

Բազենիկի պեռլիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեռլիտ

Ուխտիաչքի պեռլիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գրանոդիորիտ

Քաջարանի գրանոդիորիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դիորիտ

Բագարլինի քվարցային դիորիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գրանոդիորիտ

Կարդիի գրանոդիորիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գրանոդիորիտ

Մեղրիի գրանոդիորիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դիատոմիտ

Ամուլսարի դիատոմիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դիատոմիտ

Բորիսովի դիատոմիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բենտոնիտային կավեր

Ույծի բենտոնիտային կավերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դիատոմիտային կավեր

Ույծ-Բռնակոթի դիատոմիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դիատոմիտային կավեր

Դարբասի դիատոմիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բենտոնիտային կավեր

Բռնակոթի բենտոնիտային կավերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեռլիտ

Շախատի պեռլիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազ

Սյունիքի շինարարական ավազի և մանրագլաքարերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեռլիտ

Կարախաչի պեռլիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազ

Գորիսի շինարարական ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բենտոնիտային կավեր

Սալվարդի բենտոնիտային կավերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային խարամ

Նորաշենիքի հրաբխային խարամի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային խարամ

Ցորենասարի հրաբխային խարամի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային խարամ

Սիսիանի հրաբխային խարամի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ագաթ

Թասիի ագատի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ագաթ

Արծվանիկի ագատի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գաբրո-դիորիտ

Վահրավարի գաբբրո-դիորիտի և գրանոդիորիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կոնգլոմերատ

Գյումարանցիի կրաքարի, կոնգլոմերատի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ագաթ

Որոտանի /Շախվերդլյարի/ ագատի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գրանիտ

Ծավի գրանիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մարմար

Մեղրիի օնիքսանման մարմար

Տեսակ՝ երևակում

Պեմզա

Կոռնիձորի պեմզայի , պեմզային ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գաբրո

Նոր-Առաջաձորի գաբբրո-դիաբազի /գաբբրո-անորտոզիտի/ հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գաբրո

Մեղրիի գաբբրո-էսսեկսիտի հանքերևակում / «Գելեջիկ» տեղամաս /

Տեսակ՝ երևակում

Տուրմալին

Վանքի տուրմալինի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բազալտ

Սպանդարյանի բազալտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բազալտ

Տաթևի բազալտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բազալտ

Արծվանիկի բազալտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գաբրո

Սոֆլինի գաբբրոյի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դիատոմիտ

Շամբիի դիատոմիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բենտոնիտային կավեր

Բարձրավանի բենտոնիտային կավերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆաավազաքար

Ոսկեվանի տուֆաավազաքարերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բենտոնիտային կավեր

Նոյեմբերյանի բենտոնիտային կավերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գաբրոդիաբազ

Լուսաձորի գաբրո-դիաբազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Վերին Կերպլու-Կալաչինի ֆելզիտային տուֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մարմարացված կրաքար

Տանձուտի մարմրարացված կրաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բերկչիա

Վերին Կարմիրաղբյուրիի բրեկչիայի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մարմարացված կրաքար

Կրգինի մարմարացված կրաքարերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մարմարացված կրաքար

Թովուզի մարմարացված կրաքարերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազաքարային կրաքար

Բերդի ավազաքարային կրաքարերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Անդեզիտոբազալտ

Խաշթառակի անդեզիտոբազալտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Կոթի գիպսատար ապարների հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Դիլիջանի գիպսատար ապարների հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Կոտրած Նովի գիպսատար ապարների հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Հաղարծինի կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Լճկաձորի կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Արճիսի կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բենտոնիտային կավեր

Բերքաբերի բենտոնիտային կավերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Նորաշենի կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Չինարինի մեծագլաքարա-ավազակոպճային խառնուրդի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կավ

Բերդի կավի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մարմարացված կրաքար

Մակարավանքի մարմարացված կրաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Իսլանդական շպատ

Իջևանի իսլանդական շպատի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ագաթ

Բարեկամավանի ագատի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դոլոմիտ

Տավուշի դոլոմիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Անդալուզիտ

Կոնդողի երկրորդային քվարցիտի, անդալուզիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պորֆիրիտ

Կոթիի լիպարիտային պորֆիրիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆաավազաքար

Նոյեմբերյանի տուֆաավազաքարերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կրաքար

Իջևանի կրաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դոլոմիտ

Լուսաձորի դոլոմիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մարմարացված կրաքար

Ակնաղբյուրի մարմարացված կրաքարերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Աչաջուրի ֆելզիտային տուֆի /տուֆաավազաքարերի/ հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գաբրո

Լուսաձորի գաբրո-պորֆիրիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գրանիտ

Կապույտսարի գրանիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պորֆիրիտ

Գետիկի պորֆիրիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կաոլին

Մուրխուզի կաոլինի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գաբրո-դիորիտ

Վերին Ավակիբինայի գաբրո-դիորիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեմզա

Ելփինի պեմզայի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մարմարացված կրաքար

Գանձակի մարմարացված կրաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մարմարացված կրաքար

Մոզրովի մարմարացված կրաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մարմարացված կրաքար

Արենիի մարմարացված կրաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մարմարացված կրաքար

Արփիի մարմարացված կրաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կրաքար

Սպիտակասարի կրաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կրաքար

Ազատեկի կրաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆաավազաքար

Խաչիկի տուֆաավազաքարերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆաավազաքար

Կարմրաշենի տուֆաավազաքարերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Անդեզիտոբազալտ

Հերհերի անդեզիտոբազալտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տրավերտին

Ագարակաձորի տրավերտինի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կրաքար

Եղեգնաձորի կրաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆաավազաքար

Գնիշիկի տուֆաավազաքարերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տրավերտին

Արենիի տրավերտինի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գաբրո

Հերհերի գաբրոյի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Լիպարիտ

Ազնաբերդի լիպարիտոդացիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կոնգլոմերատ

Նորավանքի կոնգլոմերատի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դիատոմիտ

Գնդեվազի դիատոմիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Դիատոմիտ

Սալլինի դիատոմիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բենտոնիտային կավեր

Թերփ-Ուղեձորի բենտոնիտային կավերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բենտոնիտային կավեր

Ազատեկի բենտոնիտային կավերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Բենտոնիտային կավեր

Հորադիսի բենտոնիտային կավերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային խարամ

Կեչուտի հրաբխային խարամի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մարմարացված կրաքար

Գնիշիկի կրաքարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Կաքավասարի տուֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պեմզային ավազ

Խաչիկի պեմզային ավազի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հրաբխային խարամ

Վայոցսարի հրաբխային խարամի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գաբրո

Կաքավասարի գաբրոյի /գաբրոսիենիտի, գաբրո-դիաբազայի, քվարցային գաբրոյի/ հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Պուրակիի տուֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Միրաք-Թուխմանուկի ոսկու հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տիտան

Չքնաղի տիտանի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Սնդիկ

Խոսրովի սնդիկի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Աղվերանի պղնձի, կապարի, ցնիկի, արծաթի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Երկաթ

Աղավնաձորի երկաթի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տիտան

Արզականի տիտանի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Վիսմուտ

Սարնաղբյուրի վիսմուտի, թելուրի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Երկաթ

Մեղրաձորի երկաթի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Լուսաջրի ոսկու, արծաթի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մկնդեղ

Ամասիայի սուրմայի, մկնդեղի, նիկելի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Գետափի ոսկու հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Երկաթ

Այրիջրի երկաթի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Քրոմ

Եֆիմովի քրոմի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կապար և ցինկ

Վաղաշենի /Կապույտի/ կապարի, ցինկի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Երկաթ

Գեյգեդինի երկաթի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Երկաթ

Ջաբ-Թափինի երկաթի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Սնդիկ

Սարալանջի սնդիկի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Տիգրանաբերդի պղնձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Թթուջուր-Ճամբարակաի պղնձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Երկաթ

Չայկենդի երկաթի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Քրոմ

Չաթին-Ձորի քրոմի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Ցարասարի ոսկու, արծաթի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Ամրոցի /Գետիկ գետի միջին հոսանքի ավազանում/ ոսկու հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Ախոտկինի պղնձի, մոլիբդենի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Ալվարդի (Պալանթեքյանի) պղինձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Արջուտի ոսկու հանքերևակում

Տեսակ՝ հանքավայր

Պղինձ

Հանքասարի պղնձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Անտոնիևի պղնձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Համզաչիմանի ոսկու հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Երկաթ

Դեբակլինի երկաթի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Ձաղիձորի ոսկու հանքերևակում / «Սանահին» տեղամաս/

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Ոսկեսարի պղնձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Երկաթ

Վարդաբլուրի երկաթի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կապար և ցինկ

Վյուչնիի կապարի ցինկի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Երկաթ

Բազումի երկաթի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Բարդուտի ոսկու հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Երկաթ

Որտնավի երկաթի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մանգան

Մեղրուտի մանգանի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Արծաթ

Մարգահովտի ոսկու, արծաթի հանքերևակում / «Տանձուտի» տեղամաս/

Տեսակ՝ երևակում

Երկաթ

Մոլլակիշլագի երկաթի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Թթուջրի պղնձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Կանչալաքարի պղնձի, մոլիբդենի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Քարաբերդի ոսկու հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Սիսիմադանի պղնձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Մարցիգետի ոսկի-բազմամետաղային հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Մղարթի ոսկու հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կապար և ցինկ

Կռուգլայա Շիշկայի արծաթի, կապարի, ցինկի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կապար և ցինկ

Կրուգլի բուգորի կապարի, ցինկի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Կաճաճկուտի պղնձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Ֆիոլետովոյի ոսկու, արծաթի հանքերևակում / «Արևելյան» տեղամաս /

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Ֆրոլովայի պղնձի, ցինկի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Շամլուղի պղնձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կապար և ցինկ

Չերեմշայի կապարի, ցինկի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Ժելտորեչանի պղնձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Սպասաքարի պղնձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Նազոյի-Յուրտի պղնձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Էլիարի պղնձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Էլկուտի ոսկու, արծաթի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Շեկաղբյուրի ոսկու, արծաթի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Հագվիի ոսկու, արծաթի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Ալա-Գյունեշի պղնձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մոլիբդեն

Արավուսի մոլիբդենի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մկնդեղ

Արավուսի մկնդեղի, կապարի, ցինկի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Հանքասարի պղնձի, մոլիբդենի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Արծվաբերդի պղնձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Արջիձորի ոսկու, արծաթի, կապարի, ցինկի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Ատկիզի ոսկու, արծաթի, պղնձի, կապարի, ցինկի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կապար և ցինկ

Բարձրավանի /Մազրինի/ կապարի, ցինկի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Վարդանիձորի ոսկու հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Գեղինի պղնձի, մոլիբդենի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Նորաշենիկի պղնձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Ոսկեձորի/ Սարիգետի/ ոսկու, արծաթի հանքերևակում

Տեսակ՝ հանքավայր

Ոսկի

Մերձարաքսյան ոսկու հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Պերևալի պղնձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Շլորկուտի պղնձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Կարմիրքարի ոսկու, կապարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Քարասարի ոսկու հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Երկաթ

Կամաքարի երկաթի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Քեյֆաշենի /Գեղի գետի ավազանի հանքային դաշտ/ պղնձի, մոլիբդենի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Շիկահողի պղնձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Երկաթ

Սվարանցի երկաթի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Սվարանցի պղնձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Մեղրասարի ոսկու հանքերևակում

Տեսակ՝ հանքավայր

Ոսկի

Մազրայի ոսկու հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Մազմազակի ոսկու, արծաթի, պղնձի, կապարի, ցինկի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Մարջանի ոսկու, արծաթի հանքերևակում

Տեսակ՝ հանքավայր

Կապար և ցինկ

Մեղրի-Գյունեշի կապարի, ցինկի, պղնձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Փխրուտի ոսկու հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Երկաթ

Սվարանցի երկաթի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Թունդիրգետի ազնիվ մետաղների հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Երկաթ

Հաղարծինի երկաթի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մանգան

Գոմերի-Ձորի մարգանեցի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Գիլակի պղնձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Գիժ-քարի պղնձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Դիլիջանի պղնձի հանքերևակում / «Արծրունի» հանք/

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Լալիգյուղի /Վազաշեն/ ոսկու հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մանգան

Սաթալմիշի մանգանի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Երկաթ

Միսխանի երկաթի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կապար և ցինկ

Մովսեսի կապարի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Կառնուտի պղնձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Կողբի պղնձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մանգան

Կալաչինի մանգանի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մանգան

Կամենի կարիերի մարգանեցի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Չալքարի /Չալդաշի/ պղնձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մանգան

Օգուզա-քարի մարգանեցի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կապար և ցինկ

Ամբարիալի կապարի, ցինկի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Եղեգնուտի ոսկու հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մոլիբդեն

Ելփինի մոլիբդենի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կապար և ցինկ

Գլաձորի պղնձի, կապարի, ցինկի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մոլիբդեն

Պռոշիբերդի մոլիբդենի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կապար և ցինկ

Չիրախլինի կապարի, ցինկի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մանգան

Կարմրաշեն-Կաբաղլինի մարգանեցի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կապար և ցինկ

Զիվլիխի կապարի, ցինկի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կապար և ցինկ

Կաքավասարի կապարի, ցինկի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կապար և ցինկ

Չռանի մանգանի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Կաքավասարի ոսկու, արծաթի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Կայարչինիի ոսկու հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կապար և ցինկ

Ենգիջինի կապարի, ցինկի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մոլիբդեն

Վարդենիսի մոլիբդենի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Կապար և ցինկ

Վերնաշենի կապարի, ցինկի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Սնդիկ

Սովետաշենի սնդիկի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Մանգան

Ագարակաձոր-Հորադիսի մանգանի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Հանքային ջրեր

Կիրովականի ածխաթթվային հանքային ջրերի հանքավայրի «Մեղրուտ» տեղամասի թիվ 1/72 հորատանցք

Տեսակ՝ հանքավայր

Հանքային ջրեր

Ֆրոլովա-Բալկայի ածխաթթվային ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայր, 1M հորատանցք

Տեսակ՝ հանքավայր

Հանքային ջրեր

Կաթնաղբյուրի (ներառյալ <Լուսաղբյուր> աղբյուրի տեղամասը) Հորատանցքեր – 1/87; 2/87, աղբյուր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հանքային ջրեր

Ձորագետի /Հորատանցքեր – 4/87; 1РЭ; 35/87; 3РЭ; 7/90; 2РЭ; 6/90/

Տեսակ՝ հանքավայր

Հանքային ջրեր

Ղուկասյանի (Աշոցքի) ածխաթթվային հանքային ջրերի /Հորատանցքեր –5M; 10P/ հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հանքային ջրեր

Դիլիջանի ածխաթթվային ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայր, 2/54(1-К) հորատանցք

Տեսակ՝ հանքավայր

Հանքային ջրեր

Հանքավանի ածխաթթվային ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայրի /Հորատանցքեր - 4/52; 3/63; 17/53; 14/53; 1/63; 11/53; 16/63/

Տեսակ՝ հանքավայր

Հանքային ջրեր

Բջնիի ածխաթթվային ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայր/Հորատանցքեր – 1/67; 8/69; 9/69; 3/67/

Տեսակ՝ հանքավայր

Հանքային ջրեր

Արզականի ածխաթթվային ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայր /Հորատանցքեր – 1/74; 2/74; 14/76/

Տեսակ՝ հանքավայր

Հանքային ջրեր

Սոլակի ածխաթթվային ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայր,/Հորատանցքեր – 34/70; 8/78/

Տեսակ՝ հանքավայր

Հանքային ջրեր

Քարաշամբի ածխաթթվային ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայր /Հորատանցքեր – 7/80; 6/80/

Տեսակ՝ հանքավայր

Հանքային ջրեր

ՈՒլաշիկ գետի ավազանի N 5 ստորերկրյա ածխաթթվային հանքային ջրի աղբյուր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հանքային ջրեր

Արզնիի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի /Հորատանցքեր –1/62; 3/62; 6/64/

Տեսակ՝ հանքավայր

Հանքային ջրեր

Լիճքի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայր /Հորատանցքեր –1Р; 2Р; 3Р; 4Р; 5Р; 6Р; 8Р/

Տեսակ՝ հանքավայր

Հանքային ջրեր

Արարատ ստորերկրյա հանքային ջրերի հանքավայր /Հորատանցքեր – 11; 12; 19/

Տեսակ՝ հանքավայր

Հանքային ջրեր

Շենաթաղի ածխաթթվային հանքային ջրի թիվ 1 աղբյուր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հանքային ջրեր

Դարանակի քաղցրահամ ջրի հանքավայրի թիվ 1, 2, 3 աղբյուրներ

Տեսակ՝ հանքավայր

Դունիտ

Դարինիի դունիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մարմար

Վեդիի օնիքսանման մարմարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Քրդիգյուղի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Մշկոսի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պորֆիրիտ

Փոլադի պլագիոպորֆիրիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Նորատուսի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հրաբխային խարամ

Կամոի անվան հրաբխային խարամի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գաբրո

Շորժայի գաբրոի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Քրոմ

Գլավնայա ժիլայի քրոմի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Դդմաշենի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Դիատոմիտ

Նուռնուսի դիատոմիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Արինջի ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պղինձ

Հագվիի պղնձի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բարիտ

Երավանի բարիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պղինձ

Հանքաձորի պղնձի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Ամամլինի /Սպիտակի/ տրավերտինի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Ուռուտի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆաավազաքար

Գյուլագարակի տուֆաավազաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Շնողի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Շահնազարի ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Լերմոնտովայի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Թթվակայուն քարեր

Տանձուտի ծծումբ պիրիտային հանքավայր /քիմ. արտադրության համար/

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Ամասիայի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Դիատոմիտ

Լենինականի դիատոմիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պեռլիտ

Սիսիանի պեռլիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Հարդմանի կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Վերին-Կարմիրաղբյուրի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Բերդի կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Կույբիշևի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Ազատեկի կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Մելիքգյուղի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Արտաշատի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Արգավանդի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ապակու համար քվարց պարունակող հանքանյութ

Արարատի կվարցիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Փոքր Վեդիի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Այնթապի ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Չիմանքենդի /Ուրցաձոր/ կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մարմար

Հաղամզալի մարմարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Էջմիածնի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Փարաքարի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Էջմիածնի ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Շամիրամի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Ծովագյուղի կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Ձորագյուղի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Կարճաղբյուրի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Սևանի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Ծովագյուղի ԱԿԽ-ի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Սևանի ԱԿԽ-ի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Ձորաղբյուրի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Չիգդամալի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Եղվարդի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Ջրվեժի ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Ելգովանի /գ. Կոտայք/ կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Եղեգնաձորի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Սերսի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Ախթալայի բազալտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Թումանյանի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Թորոսի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Ստեփանավանի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գիպսատար ապարներ

Խնձորուտի գիպսատար ապարների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Հանքային ներկեր

Լենռուդնիկի հանքային ներկերի հանքավայր, Մեծ-քար տեղամաս

Տեսակ՝ հանքավայր

Քվարցիտ

Շահալինի կվարցիտների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Պուշկինի կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Կույբիշևի կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Մեղրուտի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Սանահինի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Կալինինոյի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Կիրովականի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Գյումրիի ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Թորոսի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Արթիկի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կրաքար

Անիի կրաքարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Մարալիկի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պեմզա

Խանլիջիի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Լեռնուտի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Գուդեմնիսի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գրանոդիորիտ

Շաբադինի գրանոդիորիտի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Կապանի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Սիսիանի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Խալաչինի ֆելզիտային տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Դիլիջանի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Շամշադինի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Նոյեմբերյանի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Երկաթ

Կողբի երկաթի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Օխրա

Դիլիջանի օխրայի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Սովետաշենի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Կարմիրսարի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Ավանի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Շենգավիթի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Չարբախի ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Դավիդաշենի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Երևանյան լճի մոտակայքի աղբյուրներ

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Եր.ՀԵԿ-ի խմբի աղբյուրներ

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Աթարբեկյանի աղբյուրներ

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Մաքրավանի աղբյուրներ

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Ուլաշիկի գետավազանի թիվ 39 քաղցրահամ աղբյուր

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Կաթնաղբյուրի ստորերկրյա ջրհոսքի արտեզյան ավազան

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Գառնիի աղբյուրներ

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Ձորաղբյուրի-Մայակովսկու-Արինջի (Ձորաղբյուրի տեղամաս)

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Սուրբաղբյուրի աղբյուրներ

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Մասրիկի գոգավորության արտեզյան ավազան

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Սառնաղբյուրի աղբյուրներ

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Չինարի տեղամասի ենթահունային ջրերի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Նալբանդի ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Ջրաշենի (Կաճկարայի) ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Լոռու սարահարթի արտեզյան ավազան

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Չախկալիի աղբյուրներ

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Փամբակի (ներառյալ Արջուտի, Գարփիի, Դարպաս-Տարոնի տեղամասերը) արտեզյան ավազան

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Մարգահովիտի աղբյուրներ

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

<Սվետլիի> և <Բեզիմյանի> աղբյուրներ

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Լենինականի (Գյումրիի) գոգավորության (ներառյալ <Հարավ-Արևիկի> հանքավայրը և Ջաջուռի տեղամասը) արտեզյան ավազան

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Զույգաղբյուրի աղբյուրներ

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Վերին Ախուրյանի արտեզյան ավազան

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Չիվինլիի և Կարաբուլաղի աղբյուրներ

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Չաիրիի աղբյուրներ

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Մանթաշի աղբյուրներ

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Ապարան-Քուչակի արտեզյան ավազան

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Արտաշավանի (Սաղմոսավանի) աղբյուրներ

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Կարբիի ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի արտեզյան ավազան

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Նազրևանի (ներառյալ Շոր-Շորի հանքավայրը) ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Րաֆֆի-Գյոլի՚ աղբյուր

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Արտենիի քաղցրահամ ջրերի արտեզյան ավազան

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Արագած-Ջարջարիսի ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի արտեզյան ավազան

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Ջերմանիսի խմբի աղբյուրներ

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Յոթաղբյուրի աղբյուրներ

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Արփա գետի ավազանի և նրա վտակների միջին հոսանքների աջափնյա մասի (Հերհերի և Մալիշկայի) աղբյուրներ

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Հոստունի աղբյուրներ

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Ջերմուկի թիվ 1 քաղցրահամ աղբյուր

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Որոտան գետի ավազանի և Ակերա գետի ավազանի միջին հոսանքների մի մասի (հորատանցքեր և աղբուրներ) արտեզյան ավազան

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Մուխուրիբուլադի աղբյուրներ

Տեսակ՝ հանքավայր

Քաղցրահամ ջրեր

Սպիտակ ջուր աղբյուր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տորֆ

Ապարանի տորֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Վառելիքա-էներգետիկ հումք (ածուխ, տորֆ)

Ջերմանիսի քարածխի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տորֆ

Ծովինարի տորֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Վառելիքա-էներգետիկ հումք (ածուխ, տորֆ)

Սոտքի գորշ ածուխի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Վառելիքա-էներգետիկ հումք (ածուխ, տորֆ)

Կոտայքի թերթաքարերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Քարաղ

Արամուսի քարաղի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Վառելիքա-էներգետիկ հումք (ածուխ, տորֆ)

Անտառամուտի գորշ ածուխի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Վառելիքա-էներգետիկ հումք (ածուխ, տորֆ)

Շամուտի քարածխային թերթաքարերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տորֆ

Գիլուտ-1 տորֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տորֆ

Մեծավանի տորֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տորֆ

Ձորագետի տորֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տորֆ

Կաթնաղբյուրի տորֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տորֆ

Ուրասարի տորֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տորֆ

Բլագադարնոյի տորֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տորֆ

Պաղաղբյուրի տորֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տորֆ

Ֆիոլետովայի տորֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տորֆ

Շեղարդինի տորֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տորֆ

Ստեփանավանի տորֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տորֆ

Սարատովկայի տորֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Վառելիքա-էներգետիկ հումք (ածուխ, տորֆ)

Ջաջուռի գորշ ածուխի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Վառելիքա-էներգետիկ հումք (ածուխ, տորֆ)

Մայիսյանի գորշ ածուխի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Վառելիքա-էներգետիկ հումք (ածուխ, տորֆ)

Բանդիվանի այրվող թերթաքարերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Վառելիքա-էներգետիկ հումք (ածուխ, տորֆ)

Լեռնուտի գորշ ածուխի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Վառելիքա-էներգետիկ հումք (ածուխ, տորֆ)

Ջաջուռի գորշ ածուխի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տորֆ

Մարմաշենի տորֆի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Վառելիքա-էներգետիկ հումք (ածուխ, տորֆ)

Նոր-Արևիկի գորշ ածուխի և քարածուխի թերթաքարերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Վառելիքա-էներգետիկ հումք (ածուխ, տորֆ)

Դիլիջանի գորշ ածուխի և այրվող թերթաքարերի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Վառելիքա-էներգետիկ հումք (ածուխ, տորֆ)

Իջևանի քարածուխի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Գաբրո

Արփիի գաբրո-պերիդոտիտի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Պղինձ

Մեծ Ձորի պղնձի հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

ՀՀ Տավուշի մարզի Սպիտակաջրի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Քիրս-Քյուրուտի ԱԿԽ-ի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Գոռի ավազի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

ԱՐՓԱ-1 ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պեմզային ավազ և հրաբխային խարամ ճենապակյա և ապակյա իրերի պատրաստման համար

Լանջաղբյուրի կվարց-պեմզա-դաշտային սպաթի ավազների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կավ

Կաքավաձորի կավի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Պեմզային ավազ

Գոռավանի պեմզային ավազների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Քվարցիտ

Ջիլ-Ծափաթեղ-Փամբակ-Դարանակ ընդերքի տեղամասեր

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Խաչաքարի ազնիվ մետաղների հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Ձորաքարի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բերկչիա

Գառնաղբյուրի մարմարացված բրեկչիաների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Ազատամուտի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Անդեզիտ

Վաղատինի անդեզիտների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Արուճի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Զարզանդի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Աղստևի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Արփայի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Բոյչխուրի լիթոիդային պեմզաների և բազալտների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Շաղաթի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Լիթոիդային պեմզա

Հրասարի լիթոիդային պեմզաների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մարմար

Դալարի մարմարի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Բուժականի տրավերտինի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ծարիր

Ամասիայի ծարիր-նիկել-մկնդեղային հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տոնալիտ

Սիսիբերդի տոնալիտների հանքավայրի 1-ին տեղամաս

Տեսակ՝ հանքավայր

Ոսկի

<<ՏԱՇՏՈՒՆԻ >> հանքաբեր տարածքի <<ՋՐԿԱՊԻ>> տեղամաս

Տեսակ՝ երևակում

Ոսկի

Ստեփանավանի հանքային շրջանի Դեղին և Սեվ գետերի ավազանի հանքերևակումներ

Տեսակ՝ երևակում

Աղյուսի, կղմինդրի և կոշտ խեցեղենի համար կավեր

Ամուլսարի ալունիտացված ապարների հանքերևակում

Տեսակ՝ երևակում

Տուֆ

Ջրվեժի տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Քարաթափի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Բերքանուշի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Մերգելային կրաքար

Մաքրավանի մերգելային կրաքարերի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազա-կոպճային խառնուրդ

Արուճի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի հյուսիսային տեղամաս

Տեսակ՝ հանքավայր

Ցեմենտի հումք

Շորժայի տրակտոլիտ-պերիդոտիտային ապարների հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Գաբրոսիենիտ

Վայքի գաբրոսիենիտի հանքավայր / Վայք տեղ./

Տեսակ՝ հանքավայր

Գիպսատար կավեր

Ողջաբերդի գիպսատար կավերի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Ավազ

Եղեգնավանի ավազի հանքավայրի 1-ին և 2-րդ տեղամասեր

Տեսակ՝ հանքավայր

Կալիումական պարարտանյութերի հումք

Տաշիրի բարձր կալիումական ռեոլիտ-դացիտային տուֆերի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Արարատի տրավերտինի և կավերի հանքավայրի տրավերտինի <<ԳԱՅԼԱՁՈՐ>> տեղամաս

Տեսակ՝ հանքավայր

Տրավերտին

Արարատի տրավերտինների և կավերի հանքավայրի Լուսաքարի տրավերտինների տեղամաս

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Նորակերտի տուֆերի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Տուֆ

Սամվել Ֆիդանյանի անվան տուֆի հանքավայր

Տեսակ՝ հանքավայր

Բազալտ

Ջրվեժի գիպսատար կավերի և բազալտների հանքավայրի բազալտների 1-ին և 2-րդ տեղամասերի վերագնահատման արդյունքների վերաբերյալ ՝ 01.07.2017թ. դրությամբ պաշարների հաշվարկմամբ

Տեսակ՝ հանքավայր