Ռեգիոնալ և այլ հաշվետվություններ

Ֆիլտրել
Վերնագիր Տարեթիվ Ինվենտար համար Հեղինակ
ՎԱՅՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ 1:25000 ՄԱՍՇՏԱԲԻ ՈՐՈՆՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2002 6096 Ռ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՄԱՍԻ 1994-2003ԹԹ. ԿԱՏԱՐՎԱԾ 1:50000 ՄԱՍՇՏԱԲԻ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑ ԵՐԿՐԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՈՐՈՆՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2003 6177 Է.ԽԱՐԱԶՅԱՆ, Ռ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՃԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ 1974 ԵԳԻ-837 Խ.Ա.ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՇԱՂԱԹԻ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 1997 5855 Հ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՎԻ ՔՎԱՐՑԱՅԻՆ ԴԻՈՐԻՏՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ 01.05.2001Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2001 5984 Վ.ՔԵՇԱԲՅԱՆ
ՍԵՎԱՆԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԽՄԵԼՈՒ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ՋՐԵՐԻ ՀԻԴՐՈԵՐԿՐԱՔԻՄԻԱՆ 2010 ԵԳԻ-1362 Տ.Լ.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՍԵՎԱՆ-ԱՄԱՍԻԱՅԻ ԵՎ ՎԵԴՈՒ ՕՖԻՈԼԻՏԱՅԻՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ, ԲՆԱԳՈՒՅՆ ՔԱՐԵՐԻ ԵՎ ՑՐՈՆԱՅԻՆ ՍԻՆԵՐԱԼՆԵՐԻ 1994-2002ԹԹ. ԿԱՏԱՐԱԾ ՈՐՈՆՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2003 6111 Գ.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Կ.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՍԵՅՍՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 2018 ԵԳԻ-1421 ԿԱՐԼԵՆ ՍՈՒՐԵՆԻ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ՍԱՐԻ ԹԱՂԻ ԳԻՊՍԱՏԱՐ ԿԱՎԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՀՅՈՒՍԻՍ-ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.01.2007Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2006 6500 Մ.ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
Ջրվեժի գիպսատար կավերի և բազալտների հանքավայրի բազալտների 1-ին և 2-րդ տեղամասերի վերագնահատման արդյունքների վերաբերյալ ՝ 01.07.2017թ. դրությամբ պաշարների հաշվարկմամբ 2017 6969 Մ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ