Ռեգիոնալ և այլ հաշվետվություններ

Ֆիլտրել
Վերնագիր Տարեթիվ Ինվենտար համար Հեղինակ
ՋՐՎԵԺԻ ԳԻՊՍԱՏԱՐ ԿԱՎԵՐԻ ԵՎ ԲԱԶԱԼՏՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՀՅՈՒՍԻՍ-ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԲԱԶԱԼՏՆԵՐԻ ԹԻՎ 1 ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.04.2007Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2007 6459 Մ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՋԱՋՈՒՌԻ ԳՈՐՇ ԱԾԽԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ 1992-1995ԹԹ. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 1996 5853 Կ.Հ.ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՋԱՋՈՒՌԻ ԳՈՐՇ ԱԾԽԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՄԱՆՐԱԶՆԻՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿՆ ԶԵԿՈՒՑԱԳԻՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿՈՆԴԻՑԻԱՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ 2000 5935 Ա.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ, Բ.ԲԱՏԻԿՅԱՆ
ՊՂԻՆՁ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ ԼԻԹՈԵՐԿՐԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ 2007 ԵԳԻ-1353 Ա.Ե.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՊԱԼԵՈՍԵՅՍՄՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ ՀՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԳԵՈՌԱԴԱՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԵԳԻՊՏՈՍԻ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐՈՎ) 2018 ԵԳԻ-1420 ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼ ՌԱԴԻԿԻ
ՈՒԼԱՇԻԿԻ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԹԻՎ 5 ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՀԻԴՐՈԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ ԱՌ 01.06.2000Թ 2001 5986 Հ.ԱՂԻՆՅԱՆ
ՈՒԺԵՂ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԵՐԻ <<ՍԵՅՍՄԻԿ ԱՆԴՈՐՐ>> ՆԱԽԱՆՇԱՆԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԸ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ 2006 ԵԳԻ-1349 Ր.Ռ.ԴՈՒՐԳԱՐՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ №370 ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՏԱՐՈՆԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ՎԵՐԱՆՎԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2014 6852 Ա.ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ №31 ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԼԻՃՔՎԱԶ-ԹԵՅԻ ՈՍԿՈՒ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԿՈՆԴԻՑԻԱՆԵՐԻ ՊԱՌԱՄԵՏՐԵՐԻ ԵՎ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2004 6224 Պ.ԱԼՈՅԱՆ, Վ.ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ №234 ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹՈՒԽՄԱՆՈՒԿԻ ՈՍԿՈՒ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԻ 2006-2008 Թ.Թ. ԼՐԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՎ ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՐԿՎԱԾ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 2009 6641 Ա.ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ