Ռեգիոնալ և այլ հաշվետվություններ

Ֆիլտրել
Վերնագիր Տարեթիվ Ինվենտար համար Հեղինակ
ՄԱՐԳԱՀՈՎՏԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԴԱՇՏԻ ՏԱՆՁՈՒՏԻ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ 1992-1997ԹԹ. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՈՐՈՆՈՂԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2003 6152 Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ ՁԵՌԱԳԻՐ ԳՈՐԾԵՐ 1967 ԵԳԻ-627 Լ.ԱՎԱԳՅԱՆ, Հ․Տ․ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՄԱՅՄԵԽԻ ՄԱՐՄԱՐՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՀԱՐԱՎ-ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.01.2001Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2001 5977 Ա.ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ՄԱՅԱԿՈՎՍԿՈՒ ՏՈՒՖԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ <<ՀԱՅՔ>> ՏԵՂԱՄՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 01.02.2001Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2001 5989 Վ.ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ՀՐԱԲԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ԵՐԵՎԱՆ ԳԱԼԸ 1948 ԵԳԻ-162 Վ․Պ․ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ
ՀՅՈՒՍԻՍ-ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՉՈՐՐՈՐԴԱԿԱՆ ԵՐԿՐԱԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2017 ԵԳԻ-1412 Ա.Վ.ԱՎԱԳՅԱՆ
ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱԾԽԻ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒՄ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ: ԱՄՆ-Ի ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ 99-567 ԲԱՑ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ1999Թ. 1999 5943 BRENDA S. PIERCE
ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԻՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԵՐԻ ՌԵԺԻՄԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2002 6080 Մ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԻ 1:1000000 ԵՎ 1:2500000 ՄԱՍՇՏԱԲԻ ՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2005 6316 Է.ԽԱՐԱԶՅԱՆ
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՔՅՈՐՓԼԻԻ ՖԵԼԶԻՏԱՅԻՆ ՏՈՒՖԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՀՅՈՒՍԻՍ-ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.10.2016Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2016 6977 Մ.ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ