Ռեգիոնալ և այլ հաշվետվություններ

Ֆիլտրել
Վերնագիր Տարեթիվ Ինվենտար համար Հեղինակ
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՔՅՈՐՓԼԻԻ ՖԵԼԶԻՏԱՅԻՆ ՏՈՒՖԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՀՅՈՒՍԻՍ-ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.10.2016Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2016 6937 Մ.ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՉԻՆԱՐԻԻ ԱԿԽ-Ի ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.08.2006Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2006 6390 Ա.ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱԿԱՐԱՎԱՆՔԻ ՄԱՐՄԱՐԱՑՎԱԾ ԿՐԱՔՐԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.03.2003Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2003 6161 Ա.ԹՈՐՈՍՅԱՆ, Լ.ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՂՌԻՃՆԵՐԻ ԱՎԱԶԱԿՈՊՃԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.12.2009Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2009 6645 Լ.ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ
ՀՀ Տավուշի մարզի Հովքի ավազակոպճային խաոնուրդի հանքավայրի 1-ին տեղամասում կատարված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների արդյունքների մասին՝01.05.2018թ. դրությամբ պաշարների հաշվարկմամբ 2018 6987 Լ.ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ, Գ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԽԱՇԹԱՌԱԿԻ ԴԻԱԲԱԶԱՅԻՆ ՊՈՐՖԻՐԻՏՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ 2006Թ. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ 01.10.2006Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2006 6430 Գ.Ռ.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Կ.Դ.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԼՔՎԱԾ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2005 6317 Վ.ՍԻՄՈՆՅԱՆ
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՐՄԱՐԱՑՎԱԾ ԿՐԱՔԱՐԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ <<ՄԱԼԽԱՍ>> ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ 01.07.2008Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2008 6678 Գ.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԲԵՐԴԱՔԱՂԱՔԻ ԴՈԼՈՄԻՏԱՑՎԱԾ ԿՐԱՔԱՐԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ 2008-ԻՆ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ 01.12.2008Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2008 6586 Մ.Ս.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՃԻՍԻ ԳՐԱՆՈԴԻՈՐԻՏՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.01.2012Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2012 6779 Լ.ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ