Ռեգիոնալ և այլ հաշվետվություններ

Ֆիլտրել
Վերնագիր Տարեթիվ Ինվենտար համար Հեղինակ
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արթինլեռի օբսիդիանի հանքավայրի <<Ապագա>> տեղամասում կատարված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների արդյունքների մասին 01.09.2017թ. դրությամբ պաշարների հաշվարկմամբ 2017 6966 Մ.ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ, Կ.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Արտենիի պեռլիտային ավազների հանքավայրի Հարավային տեղամասում կատարված երկրաբանահետախուզական աշխատանքների մասին՝ 01.10.2017թ. դրությամբ պաշարների հաշվարկմամբ 2017 6976 Լ. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ
ՀՀ Սյունիքի մարզի Շահումյանի ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի մանրազնին կոնդիցիաների տեխնիկատնտեսական հիմնավորում 2017 6990 Գ.Ռ. ԽՈՋԱՅԱՆ, Ա.Ղ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, Ս.Վ. ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ
ՀՀ Սյունիքի մարզի Ագարակի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շահագործական կոնդիցիաների տեխնիկատնտեսական հիմնավորմամբ և հանքաքարի ու մետաղների՝ 01.04.2017թ.դրությամբ պաշարների հաշվարկմամբ 2017 6998 ՅՈՒ.ԱՂԱԲԱԼՅԱՆ, Ս.Վ.ՄԱՄՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՄՈՒՍԱԵԼՅԱՆ-ԲԱՐԳՈՒՇԱՏԻ ԲԱԶՄԱՄԵՏԱՂԱՅԻՆ ԵՐԵՎԿՄԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍՈՒՄ 2011-2016 ԹԹ. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2016 6931 Գ.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՓԱՐԻ ՄԱՐԶԻ ՍԱՐԱՎԱՆ ԳՅՈՒՂԻ ՄԵՐՁԱԿԱ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ , ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՝ 2012Թ-Ի ՄԱՍԻՍԻ 22-ԵՀԹՎ-29/043 ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՄԲ 2016 6918 Հ.ԱԼՈՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԼԻՃՔՎԱԶ-ԹԵՅԻ ՈՍԿՈՒ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ 2015Թ.-ԻՆ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՍՏՈՒԳԻՉ ՀՈՐԱՏՄԱՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2016 6934 Ս.Ա.ԵԳՈՐՈՎ, Լ.Գ.ՊԱՎԼՈՎ, Պ.Մ.ՄԻՇՈՒԼՈՎԻՉ, Ա.Ա.ՍԵՄԻԿՈԼԵՆՆԻԽ, Վ.Ա.ԲԱՏԱԼՈՎ, Ի.Ս.ՎՈՌՈՊԱՆ
ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԽԱՉՔԱՐԻ ԱԶՆԻՎ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԵՐԵՎԱԿՄԱՆ, ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2016 6903 Ա.ՍՆԽՉՅԱՆ
ԱԿՏԻՎ ԽԶՎԱԾՔՆԵՐԻ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳԵՕՌԱԴԱՐԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ (ՓԱՄԲԱԿ-ՍԵՎԱՆ-ՍՅՈՒՆԻՔ ԱԿՏԻՎ ԽԶՎԱԾՔԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 2016 ԵԳԻ-1406 Հ.Ա.ԻԳԻԹՅԱՆ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԱՄՈՒՍԻ ԲԱԶԱԼՏՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ "ԲԱԶԱԼՏ" ՏԵՂԱՄԱՍԻ ՊԱՇԱՐԵՆՐԻ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ 01.01.2016Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՄԲ 2016 6920 Լ.ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ, Կ.ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ