Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«ԱԳԱՐԱԿԻ ՀԷԿ» Ա/Կ ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն Պայմանագիր՝ 15.03.2017
Լեռնահատկացման ակտ՝ 15.03.2017
«ԳԵՈՌԵՅԴ» ՓԲԸ ԵՀԹՎ29/066 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 13/07/2013 30/06/2017 Պայմանագիր՝ ՊՎ-066, 13.07.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ 22.03.2017
«Լեռ-էքս» ՍՊԸ ԵՀԹ-29/118 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 13/11/2012 30/08/2017 Պայմանագիր՝ Պ-118, 13.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ 22.03.2017
«Գեոմայնինգ» ՍՊԸ ԵՀԹ-29/098 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 30/08/2012 31/08/2017 Պայմանագիր՝ Պ-098, 30.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ 22.03.2017
«ԳԵՂԻ ԳՕԼԴ» ՍՊԸ ԵՀԹ-29/125 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 15/11/2012 30/09/2017 Պայմանագիր՝ Պ-125, 15.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ 20.07.2017
«Վահե Վանյան» ՍՊԸ ԵՀԹ-29/218 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 03/11/2015 03/11/2017 Պայմանագիր՝ Պ-218, 03.11.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ 20.04.2017
«ՎԻԿՏՈՐԻԱ ՍԻԼՎԵՐ» ՍՊԸ ԵՀԹ-29/204 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 04/11/2014 04/11/2017 Պայմանագիր՝ Պ-204, 04.11.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ 22.03.2017
«<Պոլիմետ կորպորացիա> հայ-կանադական ՀՁ» ՍՊԸ ԵՀԹ-29/103 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/11/2012 06/11/2017 Պայմանագիր՝ Պ-103, 06.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ 20.07.2017
«ՄՈՒԼՏԻ ԳՐՈՒՊ» ԿՈՆՑԵՌՆ ՍՊԸ ԵՀԹՎ-29/057 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 28/12/2012 28/12/2017 Պայմանագիր՝ ՊՎ-057, 28.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ 20.04.2017
«ՄՈՒԼՏԻ ԳՐՈՒՊ» ԿՈՆՑԵՌՆ ՍՊԸ ԵՀԹՎ-29/057 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 28/12/2012 28/12/2017 Պայմանագիր՝ ՊՎ-057, 28.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ 21.04.2017