Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«ՏԻԳՐԱՆ ԵՎ ԱՐՄԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/346 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 05/12/2012 03/02/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-346, 05.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-346, 05.12.2012
«ԱՐԱՐԱՏ-ՃԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/129 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 08/02/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-129, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-129, 20.10.2012
«ԲԱԶԱԼՏ» Ա/Կ ՇԱԹՎ-29/015 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/08/2012 13/03/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-015, 22.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-015, 22.08.2012
«Ալմաքար» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/267 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 08/12/2012 27/04/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-267, 08.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-267, 08.12.2012
«Տավու ՃՇՇ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/173 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 01/09/2012 05/05/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-173, 01.09.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-173, 01.09.2012
«ԴԱՎԻԹ ՓԱՐԵՄՈՒԶՅԱՆ» Ա/Ձ ՇԱԹՎ-29/133 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/11/2012 05/05/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-133, 22.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-133, 22.11.2012
«էրիկ-Արեն» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/327 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/10/2012 21/05/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-327, 31.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-327, 31.10.2012
«Թուրինջ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/316 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/10/2012 24/05/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-316, 31.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-316ա, 19.03.2013
«ՀԱՅԱՍԱ» Ա/Կ ՇԱԹՎ-29/392 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 28/12/2012 06/06/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-392, 28.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-392, 28.12.2012
«ԴԱՎԻԹ,ԱՐՄԱՆ,ՔՐԻՍՏԻՆ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/170 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/10/2012 06/06/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-170, 31.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-170, 31.10.2012