Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Թաթսթոուն» ՍՊԸ ԵՀԹ-29/225 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 11/06/2016 11/06/2019 Պայմանագիր՝ Պ-225, 11.06.2016
Լեռնահատկացման ակտ՝ 21.04.2017
«Հանքարդ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/008 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/08/2012 18/06/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-008, 22.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-008, 22.08.2012
«Գեֆեստ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/451 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/02/2013 20/06/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-451, 06.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-451, 06.02.2013
«Դեդալ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/272 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 23/11/2012 22/06/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-272, 23.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-272, 23.11.2012
«Քարատ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ- 29/313 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/10/2012 09/07/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-313, 31.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-313, 31.10.2012
«Գաբրո-դիորիտ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/320 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/11/2012 15/10/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-320, 06.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-320ա, 26.04.2013
«ԱՆԳԵԼԻՆԱ ԴԱՅՄՈՆԴ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/363 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 08/12/2012 16/10/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-363, 08.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-363, 08.12.2012
«Հերուհուշ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/191 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/10/2012 16/10/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-191, 16.10.2019
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-191ա, 13.05.2013
«Վառմաշ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/442 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/02/2013 16/10/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-442, 20.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-442, 20.02.2013
«ՂԱՐԱԳՈՒԼՅԱՆՆԵՐ» ՓԲԸ ԵՀԹ-29/229 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/10/2016 25/10/2019 Պայմանագիր՝ Պ-229, 25.10.2016
Լեռնահատկացման ակտ՝ 22.03.2017