Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Թաթսթոուն» ՍՊԸ ՇԱԹ -29/458 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 11/02/2013 11/02/2038 Պայմանագիր՝ Պ-458, 11.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-458, 11.02.2013
«Դանսառ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/345 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 28/12/2012 28/12/2037 Պայմանագիր՝ Պ-345, 28.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-345, 28.12.2012
«Վայք Գոլդ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/371 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 23/11/2012 23/11/2037 Պայմանագիր՝ Պ-371, 23.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-371, 12.12.2012
«ԴԼՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/545 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 02/09/2016 02/09/2037 Պայմանագիր՝ Պ-545, 02.09.2016
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-545, 02.09.2016
«Ավանի աղի կոմբինատ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/003 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 23/08/2012 01/07/2037 Պայմանագիր՝ ՊՎ-003, 23.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-003, 23.08.2012
«Երյունա» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/081 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 23/12/2036 Պայմանագիր՝ ՊՎ-081, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-081, 20.10.2012
«Պիրզաձոր» ՍՊԸ ՇԱԹՎ -29/462 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/02/2013 22/12/2036 Պայմանագիր՝ ՊՎ-462, 25.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-462, 25.02.2013
«ԹԱԼԻՆԻ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԵՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ- 29/ 464 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 16/05/2013 22/12/2036 Պայմանագիր՝ ՊՎ-464, 16.05.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-464, 16.05.2013
«Գաբրո-դիորիտ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/418 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 15/02/2013 28/11/2036 Պայմանագիր՝ ՊՎ-418, 15.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-418, 15.02.2013
«ԲՈՐԻՍՈՎԿԱ-ՍԹՈՈՒՆ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/199 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/11/2012 28/11/2036 Պայմանագիր՝ ՊՎ-199, 22.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-199, 22.11.2012