Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«ՍԵՐՏԻԳ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/523 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/05/2015 25/05/2065 Պայմանագիր՝ Պ-523, 25.05.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-523, 25.05.2015
«ՍԱՐԳԻՍ ԵՎ ՊԱՊ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/521 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/05/2015 25/05/2065 Պայմանագիր՝ Պ-521, 01.06.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-521, 25.05.2015
«ԴԼՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/524 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 16/04/2015 16/04/2065 Պայմանագիր՝ Պ-524, 16.04.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-524, 16.04.2015
«Մանանա Գրեյն» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/519 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 03/04/2015 03/04/2065 Պայմանագիր՝ Պ-519, 03.04.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-519, 03.04.2015
«ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/251 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/11/2012 30/12/2064 Պայմանագիր՝ ՊՎ-251, 06.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-251, 06.11.2012
«Երևանյան բազալտ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/087 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 23/11/2012 30/12/2064 Պայմանագիր՝ ՊՎ-087, 23.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-087, 23.11.2012
«ԼԱ-ՄԱՐ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/517 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/12/2014 06/12/2064 Պայմանագիր՝ Պ-517, 13.12.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-517, 06.12.2014
«Սահակյանշին» ՓԲԸ ՇԱԹ-29/512 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 28/09/2014 28/09/2064 Պայմանագիր՝ Պ-512, 28.09.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-512, 28.09.2014
«Սթոուն Լենդ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/511 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/09/2014 25/09/2064 Պայմանագիր՝ Պ-511, 30.09.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-511, 25.09.2014
«ՎԱՄՄԱՎ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/513 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/09/2014 25/09/2064 Պայմանագիր՝ Պ-513, 01.10.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-513, 25.09.2014