Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Էլկաս Արենցի» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/466 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 30/08/2013 30/08/2063 Պայմանագիր՝ Պ-466, 30.08.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-466, 30.08.2013
«Հարմնիկ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/444 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 28/08/2013 28/08/2063 Պայմանագիր՝ Պ- 444, 28.08.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ- 444, 28.08.2013
«ՉՈՐ-ՁՈՐ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/473 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 12/08/2013 12/08/2063 Պայմանագիր՝ ՊՎ-473, 12.08.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-473, 12.08.2013
«Հարբովաս» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/476 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 01/08/2013 01/08/2063 Պայմանագիր՝ Պ-476, 01.08.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-476, 01.08.2013
«Վեստա» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/470 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 02/07/2013 02/07/2063 Պայմանագիր՝ Պ-470, 02.07.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-470, 02.07.2013
«Արգաս» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/142 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 22/06/2063 Պայմանագիր՝ ՊՎ-142, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-142ա, 01.07.2013
«Ժայռակոփ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/461 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/04/2013 22/04/2063 Պայմանագիր՝ Պ-29/461, 22.04.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-29/461, 22.04.2013
«ԴԼՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/463 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 11/06/2013 22/04/2063 Պայմանագիր՝ Պ-463, 11.06.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-463, 11.06.2013
«ԻՋԵՎԱՆԻ ԲԵՆՏՈՆԻՏ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ԲԲԸ ՇԱԹՎ-29/200 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/11/2012 15/02/2063 Պայմանագիր՝ ՊՎ-200, 06.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-200ա, 30.04.2014
«Գևմար» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/426 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 28/12/2012 28/12/2062 Պայմանագիր՝ Պ-426, 28.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-426, 28.12.2012