Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«ԲԱՐԵԲԵՐ - ՏՈՒՖ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/540 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/08/2016 06/02/2049 Պայմանագիր՝ Պ-540, 06.08.2016
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-540, 06.08.2016
«Վինեկա» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/111 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 31/08/2047 Պայմանագիր՝ ՊՎ-111, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-111 ա, 30.04.2013
«ԴԼՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/542 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 15/06/2016 15/06/2047 Պայմանագիր՝ Պ-542, 15.06.2016
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-542, 15.06.2016
«ԳԵՂԻ ԳՕԼԴ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/544 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/07/2016 22/12/2045 Պայմանագիր՝ Պ-54, 22.07.2016
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-54, 22.07.2016
«Պետրոլոգ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/468 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 24/07/2013 24/07/2044 Պայմանագիր՝ Պ-468, 24.07.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-468, 24.07.2013
«ԷՅ ԹԻ ԷՄ ՍԻ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/304 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/10/2012 24/12/2043 Պայմանագիր՝ ՊՎ-304, 31.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-304ա, 30.10.2013
«ԴԼՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/478 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 12/08/2013 12/08/2043 Պայմանագիր՝ Պ-478, 12.08.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-478, 12.08.2013
«ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/538 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/04/2016 25/04/2043 Պայմանագիր՝ Պ-538, 25.04.2016
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-538, 25.04.2016
«ԱՎԱԶԱՀԱՆՔ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/520 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 11/02/2015 11/02/2042 Պայմանագիր՝ Պ-520, 06.03.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-520, 11.02.2015
«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/232 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 27/11/2012 30/05/2041 Պայմանագիր՝ ՊՎ-232, 27.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-232, 27.11.2012