Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«ԳԵԳԱՄԵՏ ՊԼՅՈՒՍ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/159 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 16/11/2034 Պայմանագիր՝ ՊՎ-159, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-159, 20.10.2012
«ԳԵԳԱՄԵՏ ՊԼՅՈՒՍ» ՓԲԸ ՇԱԹ-29/525 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 13/04/2015 13/04/2052 Պայմանագիր՝ Պ-525, 13.04.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-525, 13.04.2015
«ԳԵՂԻ ԳՕԼԴ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/544 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/07/2016 22/12/2045 Պայմանագիր՝ Պ-54, 22.07.2016
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-54, 22.07.2016
«ԳԵՂԻ ԳՕԼԴ» ՍՊԸ ԵՀԹ-29/140 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 18/01/2013 30/12/2017 Պայմանագիր՝ Պ-140, 21.01.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ 20.07.2017
«ԳԵՈՊՐՈՄԱՅՆԻՆԳ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/189 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 10/09/2028 Պայմանագիր՝ ՊՎ-189, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-189, 20.10.2012
«Գեսալ տուֆ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/494 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 13/11/2013 13/11/2063 Պայմանագիր՝ Պ-494, 13.11.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-494, 13.11.2013
«Գետն Գրուպ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/131 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 12/02/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-131, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-131, 20.10.2012
«Գետն Գրուպ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/024 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/08/2012 05/12/2026 Պայմանագիր՝ ՊՎ-024, 22.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-024, 22.08.2012
«Գետն Գրուպ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/025 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/08/2012 08/06/2031 Պայմանագիր՝ ՊՎ-025, 22.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-025, 22.08.2012
«Գետն Գրուպ» ՓԲԸ ՇԱԹ-29/531 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/01/2016 25/07/2022 Պայմանագիր՝ Պ-531, 25.01.2016
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-531, 25.01.2016