Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Ավչի» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/361 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 28/12/2012 28/12/2062 Պայմանագիր՝ Պ-361, 28.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-361, 28.12.2012
«ԱՏ-ՄԵՏԱԼՍ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/514 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/12/2014 24/06/2022 Պայմանագիր՝ Պ-514, 16.01.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-514, 22.12.2014
«ԱՏԳ Սթոուն» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/350 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 05/12/2012 24/11/2031 Պայմանագիր՝ ՊՎ-350, 05.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-350, 05.12.2012
«Արա Լեռի Հանք» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/160 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/11/2012 22/12/2017 Պայմանագիր՝ ՊՎ-160, 06.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-160, 06.11.2012
«ԱՐԱԳԱԾ-ՊԵՌԼԻՏ» ԲԲԸ ՇԱԹՎ -29/348 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 05/12/2012 08/03/2020 Պայմանագիր՝ ՊՎ-348, 05.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-348, 05.12.2012
«ԱՐԱՄ ԵՎ ՍԻԼԱՆ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/227 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 23/11/2012 25/10/2027 Պայմանագիր՝ ՊՎ-227, 23.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-227, 23.11.2012
«Արայիկ-Սուրեն Տիտանյաններ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/447 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 11/02/2013 03/08/2034 Պայմանագիր՝ ՊՎ-447, 11.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-447, 11.02.2013
«Արարատ Ճանշին» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/112 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 01/07/2065 Պայմանագիր՝ ՊՎ-112, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-112, 20.10.2012
«Արարատ ցեմենտ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ- 29/285 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 18/12/2012 14/07/2020 Պայմանագիր՝ ՊՎ-285, 18.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-285, 18.12.2012
«Արարատ ցեմենտ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ- 29/284 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 28/12/2012 20/07/2032 Պայմանագիր՝ ՊՎ-284, 28.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-284, 28.12.2012