Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«ԱՐԱՐԱՏ-ՃԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/129 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 08/02/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-129, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-129, 20.10.2012
«ԱՐԱՐԱՏ-ՃԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/113 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 11/06/2024 Պայմանագիր՝ ՊՎ-113, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-113, 20.10.2012
«ԱՐԱՐԱՏ-ՃԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/114 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 25/08/2034 Պայմանագիր՝ ՊՎ-114, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-114, 20.10.2012
«Արաքսի ավազան» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/050 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 12/02/2023 Պայմանագիր՝ ՊՎ-050, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-050, 20.10.2012
«Արգաս» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/142 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 22/06/2063 Պայմանագիր՝ ՊՎ-142, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-142ա, 01.07.2013
«Արգավազշին» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/429 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 11/02/2013 25/03/2036 Պայմանագիր՝ ՊՎ-429, 11.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-429, 11.02.2013
«Արգավանդի տրիկոտաժի ֆաբրիկա» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/042 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 30/08/2012 24/10/2017 Պայմանագիր՝ ՊՎ-042, 30.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-042, 30.08.2012
«Արգիշտի-1» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/491 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 13/11/2013 13/11/2040 Պայմանագիր՝ Պ-491, 13.11.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-491, 13.11.2013
«Արգիշտի» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/083 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 09/02/2034 Պայմանագիր՝ ՊՎ-083, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-083, 20.10.2012
«Արդիբաշ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/223 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 23/11/2012 28/04/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-223, 23.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-223, 23.11.2012