Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«ԱՐԵՎ-2» ՍՊԸ ԵՀԹ-29/232 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 29/12/2016 29/07/2017 Պայմանագիր՝ Պ-232, 21.04.2017
Լեռնահատկացման ակտ՝ 21.04.2017
«ԱՐԵՎՍՅՈՒԶԻ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/306 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/10/2012 15/12/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-306, 31.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-306, 31.10.2012
«Արթուր Մուրադի» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/400 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/01/2013 13/03/2034 Պայմանագիր՝ ՊՎ-400, 31.01.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-400, 31.01.2013
«Արթուր-91» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/144 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/11/2012 24/11/2063 Պայմանագիր՝ ՊՎ-144, 06.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-144, 06.11.2012
«Արթուր-Տարոն» ԲԲԸ ՇԱԹՎ-29/106 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 13/04/2020 Պայմանագիր՝ ՊՎ-106, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-106, 20.10.2012
«ԱՐԽԻՏՐԱՎ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/501 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 23/08/2014 23/08/2064 Պայմանագիր՝ Պ-501, 20.10.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-501, 23.08.2014
«Արհագ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/334 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 05/12/2012 16/07/2032 Պայմանագիր՝ ՊՎ-334, 05.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-334, 05.12.2012
«ԱՐՄԱՆ ՕՁՆԵՑԻ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/502 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 04/04/2014 04/04/2064 Պայմանագիր՝ Պ-502, 04.04.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-502, 04.04.2014
«Արմավիր-Շին» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/013 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 19/06/2012 14/09/2022 Պայմանագիր՝ ՊՎ-013, 19.06.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-013, 19.06.2012
«Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ -29/455 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/02/2013 19/07/2025 Պայմանագիր՝ ՊՎ-455, 20.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-455ա, 04.04.2013