Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«ՍԵՐՏԻԳ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/523 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/05/2015 25/05/2065 Պայմանագիր՝ Պ-523, 25.05.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-523, 25.05.2015
«Սերպանտին» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/206 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/11/2012 07/10/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-206, 22.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-206, 22.11.2012
«ՍԵՐՅՈԺԱ ԵՎ ԶՈՐԻԿ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/259 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/10/2012 28/12/2033 Պայմանագիր՝ ՊՎ-259, 31.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-259, 31.10.2012
«Սաֆարդայ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/105 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2015 28/10/2016 Պայմանագիր՝ ՊՎ-105, 20.10.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-105, 20.10.2015
«Սարի Մայնինգ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/481 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 30/08/2013 30/08/2038 Պայմանագիր՝ Պ-481, 30.08.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-481, 30.08.2013
«ՍԱՐԳԻՍ ԵՎ ՊԱՊ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/521 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/05/2015 25/05/2065 Պայմանագիր՝ Պ-521, 01.06.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-521, 25.05.2015
«ՍԱՇԱ ԵՎ ՍՊԱՐՏԱԿ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ -29/349 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 05/12/2013 21/03/2025 Պայմանագիր՝ ՊՎ-349, 05.12.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-349, 05.12.2013
«Սամվել-Արտյոմ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/237 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 10/12/2012 10/12/2062 Պայմանագիր՝ Պ-237, 10.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-237, 10.12.2012
«ՍԱՄՍԵՐՍԵՎ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/026 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 13/01/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-026, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-026, 20.10.2012
«ՍԱՄ.ԿԱՐ.ՔԱՐ.» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/356 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 05/12/2012 17/02/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-356, 05.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-356, 05.12.2012