Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Քարատ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/300 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/10/2012 05/05/2020 Պայմանագիր՝ ՊՎ-300, 31.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-300, 31.10.2012
«Քարավառ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ -29/411 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/01/2013 01/10/2026 Պայմանագիր՝ ՊՎ-411, 31.01.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-411, 31.01.2013
«ՔԱՐԱՇԵՆ ՑԵՄԵՆՏ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/146 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 12/04/2013 18/08/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-146, 12.04.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-146, 12.04.2013
«Քարաբերդ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/061 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 20/05/2030 Պայմանագիր՝ ՊՎ-061, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-061, 20.10.2012
«ՔԱՐ ԵՎ ԱՎԱԶ» ՈՉ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐ ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/197 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/10/2012 14/06/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-197, 31.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-197, 31.10.2012
«Քալոյան» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/457 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 11/02/2013 02/06/2017 Պայմանագիր՝ ՊՎ-457, 11.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-457, 11.02.2013
«Փետար» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/037 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/10/2012 25/01/2032 Պայմանագիր՝ ՊՎ-037, 31.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-037, 31.10.2012
«Փամբակի գրանիտ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/080 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/10/2012 27/06/2021 Պայմանագիր՝ ՊՎ-080, 31.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-080, 31.10.2012
«Տրավերտին» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/233 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/10/2012 18/03/2022 Պայմանագիր՝ ՊՎ-233, 31.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-233, 31.10.2012
«Տուֆաշենի քար» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/423 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 18/01/2013 27/05/2017 Պայմանագիր՝ ՊՎ-423, 18.01.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-423, 18.01.2013