Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Վեստա» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/470 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 02/07/2013 02/07/2063 Պայմանագիր՝ Պ-470, 02.07.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-470, 02.07.2013
«Վեկս» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/096 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/11/2012 28/11/2056 Պայմանագիր՝ ՊՎ-096, 22.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-096, 22.11.2012
«Վարտուֆ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/331 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 05/12/2012 02/11/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-331, 05.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-331, 05.12.2012
«Վարդենիսի քարհանք» ԲԲԸ ՇԱԹՎ-29/016 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 27/07/2012 08/03/2020 Պայմանագիր՝ ՊՎ-016, 27.07.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-016, 27.07.2012
«Վարդենիսի տորֆ» ԲԲԸ ՇԱԹՎ –29/404 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 11/02/2013 29/08/2021 Պայմանագիր՝ ՊՎ-404, 11.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-404, 11.02.2013
«ՎԱՐԴԱՏՈՒՖ» Ա/Կ ՇԱԹՎ-29/193 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/10/2012 10/08/2025 Պայմանագիր՝ ՊՎ-193, 31.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-193, 31.10.2012
«Վարդաշենի հանք» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/047 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 11/07/2021 Պայմանագիր՝ ՊՎ-047, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-047, 20.10.2012
«Վարդանի զարթոնքը» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/239 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 27/09/2012 03/12/2026 Պայմանագիր՝ ՊՎ-239, 27.09.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-239, 27.09.2012
«Վարատ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/477 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 13/09/2013 13/09/2063 Պայմանագիր՝ Պ-477, 13.09.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-477, 13.09.2013
«Վարանդա» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/480 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/10/2013 22/10/2063 Պայմանագիր՝ Պ-480, 22.10.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-480, 22.10.2013