Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Վասիլ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/090 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 29/01/2024 Պայմանագիր՝ ՊՎ-090, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-090, 20.10.2012
«Վառմաշ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/442 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/02/2013 16/10/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-442, 20.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-442, 20.02.2013
«Վառմաշ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/452 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն Պայմանագիր՝ ՊՎ-452, 21.03.2017
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-452, 21.03.2017
«Վանոս-Վար» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/074 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 30/08/2012 26/05/2033 Պայմանագիր՝ ՊՎ-074, 30.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-074, 30.08.2012
«Վանդոլերիտ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/303 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 01/02/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-303, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-303, 20.10.2012
«ՎԱՅՔԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/097 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 09/02/2034 Պայմանագիր՝ ՊՎ-097, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-097, 20.10.2012
«Վայք» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/186 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 14/04/2014 Պայմանագիր՝ ՊՎ-186, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-186, 20.10.2012
«Վայք Գոլդ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/371 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 23/11/2012 23/11/2037 Պայմանագիր՝ Պ-371, 23.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-371, 12.12.2012
«Վայոց Ձոր ֆրուկտ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/048 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/11/2012 29/03/2023 Պայմանագիր՝ ՊՎ-048, 06.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-048, 06.11.2012
«Վայբլ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/446 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 21/01/2013 19/10/2023 Պայմանագիր՝ ՊՎ-446, 21.01.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-446, 21.01.2013