Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Մանանա Գրեյն» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/229 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 23/11/2012 26/08/2020 Պայմանագիր՝ ՊՎ-229, 23.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-229, 23.11.2012
«Անի Հագրի» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/354 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 05/12/2012 20/11/2034 Պայմանագիր՝ ՊՎ-354, 05.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-354, 05.12.2012
«Էսենդ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/486 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 13/11/2013 13/11/2063 Պայմանագիր՝ Պ-486, 13.11.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-486, 13.11.2013
«Ամելիա մայնինգ Քամփնի» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/041 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/07/2012 16/07/2032 Պայմանագիր՝ ՊՎ-041, 25.07.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-041, 25.07.2012
«Պարամաունտ Գոլդ Մայնինգ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/089 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 12/06/2012 01/04/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-089, 12.06.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-089, 04.04.2014
«Գեսալ տուֆ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/494 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 13/11/2013 13/11/2063 Պայմանագիր՝ Պ-494, 13.11.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-494, 13.11.2013
«Տավու ՃՇՇ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/173 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 01/09/2012 05/05/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-173, 01.09.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-173, 01.09.2012
«ՕՍՏ-ՇԻՆ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ- 29/341 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 23/11/2012 18/08/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-341, 23.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-341, 23.11.2012
«Վանոս-Վար» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/074 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 30/08/2012 26/05/2033 Պայմանագիր՝ ՊՎ-074, 30.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-074, 30.08.2012
«Երհակ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/335 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 05/12/2012 26/05/2033 Պայմանագիր՝ ՊՎ-335, 05.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-335, 05.12.2012