Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Ալմաքար» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/267 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 08/12/2012 27/04/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-267, 08.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-267, 08.12.2012
«ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/251 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/11/2012 30/12/2064 Պայմանագիր՝ ՊՎ-251, 06.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-251, 06.11.2012
«Վեստա» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/470 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 02/07/2013 02/07/2063 Պայմանագիր՝ Պ-470, 02.07.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-470, 02.07.2013
«ԿՎԱՐՑ» Ա/Կ ՇԱԹՎ-29/007 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/08/2012 12/05/2036 Պայմանագիր՝ ՊՎ-007, 22.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ_007, 22.08.2012
«Լերի Դիա» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/027 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/08/2012 13/01/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-027, 22.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-027, 22.08.2012
«Եղեգնաձորի ՃՇՇ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/340 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/11/2012 12/11/2033 Պայմանագիր՝ ՊՎ-340, 22.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-340, 22.11.2012
«ՔԱՐ ԵՎ ԱՎԱԶ» ՈՉ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐ ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/197 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/10/2012 14/06/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-197, 31.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-197, 31.10.2012
«Վայբլ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/446 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 21/01/2013 19/10/2023 Պայմանագիր՝ ՊՎ-446, 21.01.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-446, 21.01.2013
«Սաֆարդայ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/105 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2015 28/10/2016 Պայմանագիր՝ ՊՎ-105, 20.10.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-105, 20.10.2015
«Ընդերքաբեր» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/101 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 17/03/2033 Պայմանագիր՝ ՊՎ-101, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-101, 20.10.2012