Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Գոգ-Արս» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/100 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 06/06/2033 Պայմանագիր՝ ՊՎ-100, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-100, 20.10.2012
«Արթուր-Տարոն» ԲԲԸ ՇԱԹՎ-29/106 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 13/04/2020 Պայմանագիր՝ ՊՎ-106, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-106, 20.10.2012
«Ալմաքար» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/264 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 08/12/2012 14/09/2020 Պայմանագիր՝ ՊՎ-264, 08.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-264, 08.12.2012
«ԱՐԱՐԱՏ-ՃԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/113 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 11/06/2024 Պայմանագիր՝ ՊՎ-113, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-113, 20.10.2012
«Դելտա Ֆրագմենտ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/415 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/02/2013 16/08/2036 Պայմանագիր՝ ՊՎ-415, 06.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-415, 06.02.2013
«Դանսառ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/127 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 04/07/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-127, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-127, 20.10.2012
«Առվա երկիր» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/082 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 17/01/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-082, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-082, 20.10.2012
«Հերուհուշ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/191 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/10/2012 16/10/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-191, 16.10.2019
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-191ա, 13.05.2013
«Ա.Ա.Բ. Պրոյեկտ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/076 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 25/07/2061 Պայմանագիր՝ ՊՎ-076, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-076, 20.10.2012
«Մեդիս-Շին» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/399 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/01/2013 12/05/2022 Պայմանագիր՝ ՊՎ-399, 31.01.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-399, 31.01.2013