Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Սոս-Սաքո» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/187 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/11/2012 07/09/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-187, 06.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-187, 06.11.2012
«Արարատ ցեմենտ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ- 29/285 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 18/12/2012 14/07/2020 Պայմանագիր՝ ՊՎ-285, 18.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-285, 18.12.2012
«Թաթսթոուն» ՍՊԸ ՇԱԹ -29/458 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 11/02/2013 11/02/2038 Պայմանագիր՝ Պ-458, 11.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-458, 11.02.2013
«Ալգորի» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/434 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 15/02/2013 17/02/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-434, 15.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-434, 15.02.2013
«Սարի Մայնինգ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/481 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 30/08/2013 30/08/2038 Պայմանագիր՝ Պ-481, 30.08.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-481, 30.08.2013
«Արթուր Մուրադի» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/400 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/01/2013 13/03/2034 Պայմանագիր՝ ՊՎ-400, 31.01.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-400, 31.01.2013
«Տիգարբո» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/389 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 15/02/2013 14/10/2036 Պայմանագիր՝ ՊՎ-389, 15.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-389, 15.02.2013
«Վեկս» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/096 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/11/2012 28/11/2056 Պայմանագիր՝ ՊՎ-096, 22.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-096, 22.11.2012
«Փետար» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/037 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/10/2012 25/01/2032 Պայմանագիր՝ ՊՎ-037, 31.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-037, 31.10.2012
«Գրիգոր» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/202 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 24/11/2023 Պայմանագիր՝ ՊՎ-202, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-202, 20.10.2012