Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Սթոուն Լենդ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/069 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 01/09/2012 16/07/2032 Պայմանագիր՝ ՊՎ-069, 01.09.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-069, 01.09.2012
«ՀԱՅԱՍԱ» Ա/Կ ՇԱԹՎ-29/392 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 28/12/2012 06/06/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-392, 28.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-392, 28.12.2012
«ԴԱՎԻԹ,ԱՐՄԱՆ,ՔՐԻՍՏԻՆ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/170 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/10/2012 06/06/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-170, 31.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-170, 31.10.2012
«Ա.Ա.Բ. Պրոյեկտ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/076 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 25/07/2061 Պայմանագիր՝ ՊՎ-076, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-076, 20.10.2012
«Կալեր Մայնինգ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ- 29/351 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 27/03/2023 Պայմանագիր՝ ՊՎ-317, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-317, 20.10.2012
«ԿրեդոԱրմ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/155 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 06/04/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-155, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-155, 20.10.2012
«Մեգերյան» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/362 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 08/12/2012 25/01/2033 Պայմանագիր՝ ՊՎ-362, 08.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-362, 08.12.2012
«Գետն Գրուպ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/025 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/08/2012 08/06/2031 Պայմանագիր՝ ՊՎ-025, 22.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-025, 22.08.2012
«ԳԵՈՊՐՈՄԱՅՆԻՆԳ ԳՈԼԴ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/189 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 10/09/2028 Պայմանագիր՝ ՊՎ-189, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-189, 20.10.2012
«Գոգ-Արս» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/100 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 06/06/2033 Պայմանագիր՝ ՊՎ-100, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-100, 20.10.2012