Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«ՊԱՐԹԵՎ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/150 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/01/2013 24/11/2023 Պայմանագիր՝ ՊՎ-150, 31.01.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-150, 31.01.2013
«ՂԱՐԱԳՈՒԼՅԱՆՆԵՐ» ՓԲԸ ՇԱԹ-29/547 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/10/2016 25/10/2053 Պայմանագիր՝ Պ-547, 25.10.2016
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-547, 25.10.2016
«ՕՍՏ-ՇԻՆ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ- 29/341 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 23/11/2012 18/08/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-341, 23.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-341, 23.11.2012
«ԱՆԻ ՏՈՒՖ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/541 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 01/09/2016 01/09/2028 Պայմանագիր՝ Պ-541, 01.09.2016
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-541, 01.09.2016
«Վի Էյջ Սթոուն» ՍՊԸ ՇԱԹՎ 29/ 209 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/10/2012 10/08/2028 Պայմանագիր՝ ՊՎ-209, 31.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-209, 31.10.2012
«Արարատ ցեմենտ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ- 29/284 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 28/12/2012 20/07/2032 Պայմանագիր՝ ՊՎ-284, 28.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-284, 28.12.2012
«Թաթսթոուն» ՍՊԸ ԵՀԹ-29/112 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 12/10/2012 30/09/2017 Պայմանագիր՝ Պ-112, 12.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ 20.04.2017
«Հրազդան- Ցեմենտ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/109 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 06/04/2017 Պայմանագիր՝ ՊՎ-109, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-109, 20.10.2012
«Գևմար» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/426 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 28/12/2012 28/12/2062 Պայմանագիր՝ Պ-426, 28.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-426, 28.12.2012
«Անի Հագրի» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/354 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 05/12/2012 20/11/2034 Պայմանագիր՝ ՊՎ-354, 05.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-354, 05.12.2012