Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Սթոուն Լենդ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/070 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 01/09/2012 16/07/2032 Պայմանագիր՝ ՊՎ-070, 01.09.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-070, 01.09.2012
«ՍԵՐՏԻԳ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/523 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/05/2015 25/05/2065 Պայմանագիր՝ Պ-523, 25.05.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-523, 25.05.2015
«Կարմիր Ավազ» ՍՊԸ / նախկին «Վանոս-Վար» ՍՊԸ / ՇԱԹՎ-29/073 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 30/08/2012 20/07/2032 Պայմանագիր՝ ՊՎ-073, 30.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-073, 30.08.2012
«Մեծն Հովնան» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/240 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/10/2012 16/03/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-240, 31.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-240, 31.10.2012
«Մ.Մ. ՎԻՆԻՆԳ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ- 29/250 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/11/2012 30/12/2061 Պայմանագիր՝ ՊՎ-250, 22.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-250, 22.11.2012
«Պեգա» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/269 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/11/2012 21/02/2020 Պայմանագիր՝ ՊՎ-269, 22.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-269, 22.11.2012
«ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐ» ԲԲԸ ՇԱԹՎ-29/231 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 23/11/2012 10/09/2023 Պայմանագիր՝ ՊՎ-231, 23.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-231, 23.11.2012
«Պարամաունտ Գոլդ Մայնինգ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/089 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 12/06/2012 01/04/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-089, 12.06.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-089, 04.04.2014
«ԼԵՌ ՔԱՐ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/336 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 24/07/2013 24/07/2038 Պայմանագիր՝ ՊՎ-336, 24.07.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-336, 24.07.2013
« «Քար և ավազ» ոչ հանքային հանածոներ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/195 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/10/2012 28/12/2025 Պայմանագիր՝ ՊՎ-195, 31.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-195, 31.10.2012