Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Հարմնիկ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/444 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 28/08/2013 28/08/2063 Պայմանագիր՝ Պ- 444, 28.08.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ- 444, 28.08.2013
«Ալմաքար» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/268 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 08/12/2012 09/06/2023 Պայմանագիր՝ ՊՎ-268, 08.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-268, 08.12.2012
«Նյոլիթա» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/324 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 05/12/2012 08/02/2036 Պայմանագիր՝ ՊՎ-324, 05.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-324, 05.12.2012
«Բազմաբերդ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/154 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 10/04/2023 Պայմանագիր՝ ՊՎ-154, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-154, 20.10.2012
«Սաֆարդայ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/105 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2015 28/10/2016 Պայմանագիր՝ ՊՎ-105, 20.10.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-105, 20.10.2015
«Ընդերքաբեր» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/101 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 17/03/2033 Պայմանագիր՝ ՊՎ-101, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-101, 20.10.2012
«ԱՐՍՔԱՐ» ՍՊԸ ԵՀԹ-29/208 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 26/06/2015 26/06/2018 Պայմանագիր՝ Պ-208, 01.07.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ 20.07.2017
«Ֆորչն Ռիզորսիս» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/169 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 26/01/2032 Պայմանագիր՝ ՊՎ-169, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-169, 20.10.2012
«ՏՈՒՖ-ԳՐԱՆԻՏ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/283 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/11/2012 19/10/2026 Պայմանագիր՝ ՊՎ-283, 06.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-283, 06.11.2012
«Արմենիան Քափըր Փրոգրամ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ -29/455 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/02/2013 19/07/2025 Պայմանագիր՝ ՊՎ-455, 20.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-455ա, 04.04.2013