Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Բազմաբերդ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/154 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 10/04/2023 Պայմանագիր՝ ՊՎ-154, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-154, 20.10.2012
«ՎԱՀԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ» Ա/Ձ ՇԱԹՎ-29/177 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 09/02/2034 Պայմանագիր՝ ՊՎ-177, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-177, 20.10.2012
«Արթուր-91» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/144 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/11/2012 24/11/2063 Պայմանագիր՝ ՊՎ-144, 06.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-144, 06.11.2012
«Ակտիվ լեռնագործ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/425 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 28/12/2012 24/10/2036 Պայմանագիր՝ ՊՎ-425, 28.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-425, 28.12.2012
«ԱՐԱՐԱՏ-ՃԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/113 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 11/06/2024 Պայմանագիր՝ ՊՎ-113, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-113, 20.10.2012
«ԱՆԳԵԼԻՆԱ ԴԱՅՄՈՆԴ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/363 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 08/12/2012 16/10/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-363, 08.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-363, 08.12.2012
«Ակո-տուֆ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/364 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 08/12/2012 31/05/2017 Պայմանագիր՝ ՊՎ-364, 08.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-364, 08.12.2012
«ԱՐՍՔԱՐ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/413 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/02/2013 26/07/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-413, 25.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-413, 25.02.2013
«ԿՎԱՐՑ» Ա/Կ ՇԱԹՎ-29/007 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/08/2012 12/05/2036 Պայմանագիր՝ ՊՎ-007, 22.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ_007, 22.08.2012
«ՀԱԶՐԱՎԱՐԴ» Ա/Կ ՇԱԹՎ-29/422 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/02/2013 18/09/2023 Պայմանագիր՝ ՊՎ-422, 25.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-422, 25.02.2013