Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
« Կեյ Էֆ Պրոդակշն» ՓԲԸ / Պետրովկա-1 տեղամաս/ ՇԱԹՎ-29/417 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 26/03/2013 08/02/2036 Պայմանագիր՝ ՊՎ-417, 26.03.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-417, 26.03.2013
«Գրիար» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/441 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/02/2013 30/09/2017 Պայմանագիր՝ ՊՎ-441, 20.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-441, 20.02.2013
«Լիլի-Արման» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/344 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 05/12/2012 25/10/2017 Պայմանագիր՝ ՊՎ-344, 05.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-344, 05.12.2012
«Վարդենիսի քարհանք» ԲԲԸ ՇԱԹՎ-29/016 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 27/07/2012 08/03/2020 Պայմանագիր՝ ՊՎ-016, 27.07.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-016, 27.07.2012
«Թաթսթոուն» ՍՊԸ ՇԱԹ -29/458 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 11/02/2013 11/02/2038 Պայմանագիր՝ Պ-458, 11.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-458, 11.02.2013
«Ալգորի» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/434 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 15/02/2013 17/02/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-434, 15.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-434, 15.02.2013
«Սարի Մայնինգ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/481 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 30/08/2013 30/08/2038 Պայմանագիր՝ Պ-481, 30.08.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-481, 30.08.2013
«Արթուր Մուրադի» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/400 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/01/2013 13/03/2034 Պայմանագիր՝ ՊՎ-400, 31.01.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-400, 31.01.2013
«Տիգարբո» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/389 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 15/02/2013 14/10/2036 Պայմանագիր՝ ՊՎ-389, 15.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-389, 15.02.2013
«Վեկս» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/096 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/11/2012 28/11/2056 Պայմանագիր՝ ՊՎ-096, 22.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-096, 22.11.2012