Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Մ ԵՎ ՄԱՎՌ» ԲԲԸ ՇԱԹՎ-29/172 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/11/2012 26/09/2025 Պայմանագիր՝ ՊՎ-172, 06.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-172, 06.11.2012
«Գիկար» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/028 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 03/09/2012 08/04/2021 Պայմանագիր՝ ՊՎ-028, 03.09.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-028, 03.09.2012
«Ալմաքար» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/266 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 08/12/2012 08/08/2021 Պայմանագիր՝ ՊՎ-266, 08.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-266, 08.12.2012
«Դորոժնիկ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/406 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/01/2013 13/10/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-406, 31.01.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-406, 31.01.2013
«Սթոուն Լենդ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/069 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 01/09/2012 16/07/2032 Պայմանագիր՝ ՊՎ-069, 01.09.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-069, 01.09.2012
«ՀԱՅԱՍԱ» Ա/Կ ՇԱԹՎ-29/392 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 28/12/2012 06/06/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-392, 28.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-392, 28.12.2012
«ԴԱՎԻԹ,ԱՐՄԱՆ,ՔՐԻՍՏԻՆ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/170 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/10/2012 06/06/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-170, 31.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-170, 31.10.2012
«Վարդանի զարթոնքը» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/239 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 27/09/2012 03/12/2026 Պայմանագիր՝ ՊՎ-239, 27.09.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-239, 27.09.2012
«Վասիլ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/090 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 29/01/2024 Պայմանագիր՝ ՊՎ-090, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-090, 20.10.2012
«Արաքսի ավազան» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/050 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 12/02/2023 Պայմանագիր՝ ՊՎ-050, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-050, 20.10.2012