Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Թաթսթոուն» ՍՊԸ ԵՀԹ-29/112 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 12/10/2012 30/09/2017 Պայմանագիր՝ Պ-112, 12.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ 20.04.2017
«Տնա-Շին Աշոտ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/032 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 03/09/2012 21/03/2027 Պայմանագիր՝ ՊՎ-032, 03.09.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-032, 03.09.2012
«Նյոլիթա» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/323 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 23/11/2012 10/05/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-323, 23.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-323, 23.11.2012
«Նաիրիտ գործարան» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/010 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 10/10/2012 30/07/2025 Պայմանագիր՝ ՊՎ-010, 10.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-010, 10.10.2012
«ԱՐՇԱԿՅԱՆՆԵՐ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/132 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 25/11/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-132, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-132, 20.10.2012
«ՄՈՒԼՏԻ ԳՐՈՒՊ-ՍԹՈՈՒՆ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/296 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/11/2012 30/04/2020 Պայմանագիր՝ ՊՎ-296, 22.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-296, 22.11.2012
«ՏԻԳՐԱՆ ԵՎ ԱՐՄԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/346 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 05/12/2012 03/02/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-346, 05.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-346, 05.12.2012
«Ավանի աղի կոմբինատ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/003 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 23/08/2012 01/07/2037 Պայմանագիր՝ ՊՎ-003, 23.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-003, 23.08.2012
«Գաբրո-դիորիտ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/320 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/11/2012 15/10/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-320, 06.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-320ա, 26.04.2013
«Քարաբերդ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/061 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 20/05/2030 Պայմանագիր՝ ՊՎ-061, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-061, 20.10.2012