Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Արթուր-91» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/144 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/11/2012 24/11/2063 Պայմանագիր՝ ՊՎ-144, 06.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-144, 06.11.2012
«ՔԱՐԱՇԵՆ ՑԵՄԵՆՏ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/146 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 12/04/2013 18/08/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-146, 12.04.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-146, 12.04.2013
«Քարավառ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ -29/411 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/01/2013 01/10/2026 Պայմանագիր՝ ՊՎ-411, 31.01.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-411, 31.01.2013
«Մանանա Գրեյն» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/519 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 03/04/2015 03/04/2065 Պայմանագիր՝ Պ-519, 03.04.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-519, 03.04.2015
«ԴԼՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/463 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 11/06/2013 22/04/2063 Պայմանագիր՝ Պ-463, 11.06.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-463, 11.06.2013
«ԱՆԳԵԼԻՆԱ ԴԱՅՄՈՆԴ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/363 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 08/12/2012 16/10/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-363, 08.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-363, 08.12.2012
«Ակո-տուֆ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/364 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 08/12/2012 31/05/2017 Պայմանագիր՝ ՊՎ-364, 08.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-364, 08.12.2012
«ԱՐՍՔԱՐ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/413 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/02/2013 26/07/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-413, 25.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-413, 25.02.2013
«ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/538 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/04/2016 25/04/2043 Պայմանագիր՝ Պ-538, 25.04.2016
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-538, 25.04.2016
«ԿԱՄՍԱՐ ՄԱԿԱՐՅԱՆ» Ա/Ձ ՇԱԹՎ-29/137 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/11/2012 17/06/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-137, 06.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-137, 06.11.2012