Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«ԼԱ-ՄԱՐ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/517 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/12/2014 06/12/2064 Պայմանագիր՝ Պ-517, 13.12.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-517, 06.12.2014
«Հերուհուշ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/191 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/10/2012 16/10/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-191, 16.10.2019
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-191ա, 13.05.2013
«Ճանապարհ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/072 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 24/02/2013 09/07/2027 Պայմանագիր՝ ՊՎ-072, 24.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-072ա, 24.07.2013
«Մեդիս-Շին» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/399 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/01/2013 12/05/2022 Պայմանագիր՝ ՊՎ-399, 31.01.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-399, 31.01.2013
«Վի ընդ Էյ Տուր» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/282 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 27/03/2015 17/03/2033 Պայմանագիր՝ ՊՎ-282, 27.03.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-282, 27.03.2015
«ԱՏԳ Սթոուն» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/350 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 05/12/2012 24/11/2031 Պայմանագիր՝ ՊՎ-350, 05.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-350, 05.12.2012
«Արգավազշին» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/429 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 11/02/2013 25/03/2036 Պայմանագիր՝ ՊՎ-429, 11.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-429, 11.02.2013
«Վանդոլերիտ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/303 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 01/02/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-303, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-303, 20.10.2012
«Վարանդա» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/480 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/10/2013 22/10/2063 Պայմանագիր՝ Պ-480, 22.10.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-480, 22.10.2013
«Սահակյանշին» ՓԲԸ ՇԱԹ-29/512 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 28/09/2014 28/09/2064 Պայմանագիր՝ Պ-512, 28.09.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-512, 28.09.2014