Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Մեդիս-Շին» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/399 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/01/2013 12/05/2022 Պայմանագիր՝ ՊՎ-399, 31.01.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-399, 31.01.2013
«Վի ընդ Էյ Տուր» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/282 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 27/03/2015 17/03/2033 Պայմանագիր՝ ՊՎ-282, 27.03.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-282, 27.03.2015
«ԱՏԳ Սթոուն» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/350 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 05/12/2012 24/11/2031 Պայմանագիր՝ ՊՎ-350, 05.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-350, 05.12.2012
«Արգավազշին» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/429 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 11/02/2013 25/03/2036 Պայմանագիր՝ ՊՎ-429, 11.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-429, 11.02.2013
«Թաթսթոուն» ՍՊԸ ՇԱԹ -29/459 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 11/02/2013 01/06/2028 Պայմանագիր՝ Պ-459, 11.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-459, 11.02.2013
«Վայք» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/186 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 14/04/2014 Պայմանագիր՝ ՊՎ-186, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-186, 20.10.2012
«Քարարտ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/156 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/10/2012 12/02/2066 Պայմանագիր՝ ՊՎ-156, 31.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-156, 31.10.2012
«Մերձմոսկովյան» ԲԲԸ ՇԱԹՎ-29/148 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/10/2012 25/08/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-148, 31.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-148, 31.10.2012
«Արարատ Ճանշին» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/112 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 01/07/2065 Պայմանագիր՝ ՊՎ-112, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-112, 20.10.2012
«ԱՆԻ-ԿՎԱՐՑ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/235 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 30/08/2012 30/08/2062 Պայմանագիր՝ Պ-235, 30.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-235, 30.08.2012