Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«ԾՈՎԻՆԱՐ-ԼՈՒՍԻՆԵ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/508 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 04/07/2014 04/07/2064 Պայմանագիր՝ Պ-508, 09.07.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-508, 04.07.2014
«Ժայռակոփ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/461 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/04/2013 22/04/2063 Պայմանագիր՝ Պ-29/461, 22.04.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-29/461, 22.04.2013
«Սամվել-Արտյոմ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/237 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 10/12/2012 10/12/2062 Պայմանագիր՝ Պ-237, 10.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-237, 10.12.2012
«Սիմ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/214 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 07/06/2040 Պայմանագիր՝ ՊՎ-214, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-214, 20.10.2012
«Գոլդեն Օրե» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/095 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 26/09/2012 30/12/2016 Պայմանագիր՝ ՊՎ-095, 26.09.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-095, 26.09.2012
«Երյունա» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/081 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 23/12/2036 Պայմանագիր՝ ՊՎ-081, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-081, 20.10.2012
«Մալադյոժնի» ՍՊԸ ՇԱԹՎ- 29/373 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 18/12/2012 19/10/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-373, 18.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-373, 18.12.2012
«ՄԼ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/522 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/04/2015 20/04/2058 Պայմանագիր՝ Պ-522, 27.04.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-522, 20.04.2015
«ԱՂՍՏԵՎԻ ՀՈՎԻՏ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/128 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 23/11/2012 18/08/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-128, 23.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-128, 23.11.2012
«ԹԵՂՈՒՏ» ՓԲԸ ՇԱԹ-29/497 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/02/2014 25/02/2064 Պայմանագիր՝ Պ-497, 25.02.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-497, 25.02.2014