Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Գետն Գրուպ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/024 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/08/2012 05/12/2026 Պայմանագիր՝ ՊՎ-024, 22.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-024, 22.08.2012
«Հանքարդ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/009 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/08/2012 28/11/2023 Պայմանագիր՝ ՊՎ-009, 22.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-009, 22.08.2012
«ՊԵՐԼԱՐՈ ԼՈԿԱԼ ԻՆՎԵՍԹՄԵՆԹՍ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/226 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 18/01/2013 16/07/2032 Պայմանագիր՝ ՊՎ-226, 18.01.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-226, 18.01.2013
«ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ» ԲԲԸ ՇԱԹՎ-29/181 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 14/10/2036 Պայմանագիր՝ ՊՎ-181, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-181, 20.10.2012
«ԲԱԶԱԼՏ» Ա/Կ ՇԱԹՎ-29/014 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/08/2012 16/12/2066 Պայմանագիր՝ ՊՎ-014, 22.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-014, 22.08.2012
«Կեռաս» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/167 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 14/06/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-167, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-167, 20.10.2012
« Կեյ Էֆ Պրոդակշն» ՓԲԸ / Պետրովկա-1 տեղամաս/ ՇԱԹՎ-29/417 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 26/03/2013 08/02/2036 Պայմանագիր՝ ՊՎ-417, 26.03.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-417, 26.03.2013
«Սոս-Սաքո» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/187 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/11/2012 07/09/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-187, 06.11.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-187, 06.11.2012
«Արարատ ցեմենտ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ- 29/285 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 18/12/2012 14/07/2020 Պայմանագիր՝ ՊՎ-285, 18.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-285, 18.12.2012
«ԱԳԱՐԱԿԻ ՊՂՆՁԱ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/311 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 05/04/2013 08/02/2027 Պայմանագիր՝ ՊՎ-311, 05.04.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-311, 05.04.2013