Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Թաթսթոուն» ՍՊԸ ԵՀԹ-29/112 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 12/10/2012 30/09/2017 Պայմանագիր՝ Պ-112, 12.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ 20.04.2017
«ԴԼՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/524 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 16/04/2015 16/04/2065 Պայմանագիր՝ Պ-524, 16.04.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-524, 16.04.2015
«ԷԴԻԿ ԱՄԻՐԽԱՆՅԱՆ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/329 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 05/12/2012 21/03/2017 Պայմանագիր՝ ՊՎ-329, 05.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-329, 05.12.2012
«Գրիգոր» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/487 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/02/2014 25/02/2034 Պայմանագիր՝ Պ-487, 25.02.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-487, 25.02.2014
«Կուարլինի» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/018 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 30/08/2012 31/08/2017 Պայմանագիր՝ ՊՎ-018, 30.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-018, 30.08.2012
«ՎԱՅՔԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/097 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 09/02/2034 Պայմանագիր՝ ՊՎ-097, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-097, 20.10.2012
«Աժուր» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/485 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 01/10/2013 01/10/2025 Պայմանագիր՝ Պ-485, 01.10.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-485, 01.10.2013
«Սալբեկա» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/204 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 19/10/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-204, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-204, 20.10.2012
«Արգաս» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/142 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/10/2012 22/06/2063 Պայմանագիր՝ ՊՎ-142, 20.10.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-142ա, 01.07.2013
«Վարդանի զարթոնքը» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/239 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 27/09/2012 03/12/2026 Պայմանագիր՝ ՊՎ-239, 27.09.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-239, 27.09.2012