Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Մես Սթոուն» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/302 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 08/12/2012 17/01/2018 Պայմանագիր՝ ՊՎ-302, 08.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ՊՎ-302, 08.12.2012
«ԱՐԽԻՏՐԱՎ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/501 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 23/08/2014 23/08/2064 Պայմանագիր՝ Պ-501, 20.10.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-501, 23.08.2014
«ՄԵԳՈ-ԳՈԼԴ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/184 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 28/12/2012 21/07/2040 Պայմանագիր՝ ՊՎ-184, 28.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-184, 28.12.2012
«ԼԱ-ՄԱՐ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/517 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 06/12/2014 06/12/2064 Պայմանագիր՝ Պ-517, 13.12.2014
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-517, 06.12.2014
«Հերուհուշ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/191 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/10/2012 16/10/2019 Պայմանագիր՝ ՊՎ-191, 16.10.2019
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-191ա, 13.05.2013
«Ճանապարհ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/072 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 24/02/2013 09/07/2027 Պայմանագիր՝ ՊՎ-072, 24.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-072ա, 24.07.2013
«Մեդիս-Շին» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/399 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 31/01/2013 12/05/2022 Պայմանագիր՝ ՊՎ-399, 31.01.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-399, 31.01.2013
«Վի ընդ Էյ Տուր» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/282 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 27/03/2015 17/03/2033 Պայմանագիր՝ ՊՎ-282, 27.03.2015
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-282, 27.03.2015
«ԱՏԳ Սթոուն» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/350 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 05/12/2012 24/11/2031 Պայմանագիր՝ ՊՎ-350, 05.12.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-350, 05.12.2012
«Արգավազշին» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/429 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 11/02/2013 25/03/2036 Պայմանագիր՝ ՊՎ-429, 11.02.2013
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-429, 11.02.2013