Տրամադրված իրավունքներ

Info
Ընկերություն Արտոնագիր Ում կողմից է տրամադրվել Տրամադրման ամսաթիվ Վավեր է մինչև Այլ
«Վառմաշ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/452 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն Պայմանագիր՝ ՊՎ-452, 21.03.2017
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-452, 21.03.2017
«Պարամաունտ Գոլդ Մայնինգ» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/089 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 12/06/2012 01/04/2035 Պայմանագիր՝ ՊՎ-089, 12.06.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-089, 04.04.2014
«Արմավիր-Շին» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/013 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 19/06/2012 14/09/2022 Պայմանագիր՝ ՊՎ-013, 19.06.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-013, 19.06.2012
«ԴԼՍ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/ 012 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 24/07/2012 24/10/2023 Պայմանագիր՝ Պ-012, 27.07.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-012, 24.07.2012
«Ամելիա մայնինգ Քամփնի» ՓԲԸ ՇԱԹՎ-29/041 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 25/07/2012 16/07/2032 Պայմանագիր՝ ՊՎ-041, 25.07.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-041, 25.07.2012
«Վարդենիսի քարհանք» ԲԲԸ ՇԱԹՎ-29/016 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 27/07/2012 08/03/2020 Պայմանագիր՝ ՊՎ-016, 27.07.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-016, 27.07.2012
«Մուդամ» ՍՊԸ ՇԱԹ-29/011 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 01/08/2012 01/08/2027 Պայմանագիր՝ Պ-011, 01.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ Լ-011ա, 27.08.2013
«Լեռ-էքս» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/094 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 16/08/2012 21/06/2026 Պայմանագիր՝ ՊՎ-094, 16.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-094, 16.08.2012
«Մեղրաձոր գոլդ» ՍՊԸ ՇԱԹՎ-29/057 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 20/08/2012 10/09/2023 Պայմանագիր՝ ՊՎ-057, 20.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-057, 20.08.2012
«ԲՖՑ» ԲԲԸ ՇԱԹՎ-29/234 ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն 22/08/2012 16/12/2016 Պայմանագիր՝ ՊՎ-234, 22.08.2012
Լեռնահատկացման ակտ՝ ԼՎ-234, 22.08.2012